Ką tik gimusios Vangelijos varde jau buvo įrašytas jos likimas – jis reiškė gerų žinių nešėją. Nuo trisdešimties metų, kai jai pirmą kartą prie upės apsireiškė raitelis, Vangelija spėjo vargšų ir garsiausių pasaulio vadovų likimus. Deja, dažniausiai jos spėjimai, nešantys mirtis ir katastrofas, pasitvirtindavo.

 

   

Vangelija Pandeva Dimitrova

Gimė 1911 m. sausio 31 d.

Mirė 1996 m. rugpjūčio 11 d.

         

Vargas ir skurdas

 

Vangelija neteko motinos būdama trejų metų, o tėvas po kurio laiko vedė antrą kartą. Nors iš pradžių šeima gyveno pasiturinčiai, tačiau po Pirmojo pasaulinio karo Rusijos valdžia iš jų atėmė žemę. Vangelijos tėvas buvo priverstas dirbti piemeniu. Tuomet ir pasibeldė badas bei skurdas į Vangelijos šeimos duris. Mergaitė namuose prižiūrėdavo jaunesnius brolį ir seseris, rūpinosi buitimi ir nuolat dirbdavo. Laisvalaikiu ji mėgdavo vaidinti būrėją: prašydavo tėvo, kad paslėptų daiktus namie arba sode, ir užsidengusi akis jų intuityviai ieškodavo.

 

Vieną kartą, būdama dvylikos metų, Vanga su vaikais žaidė lauke. Netrukus pamatė artėjantį didelį vėjo sūkurį. Akimirksniu pakilęs viesulas pakėlė mergaitę nuo žemės, įsuko ir nubloškė. Tik po kurio laiko ji atgavo sąmonę. Dar po kelių dienų jos akys pasruvo krauju, nes buvo pribyrėjusios smėlio, o po to amžiams pabalo. Nors Vangelijai buvo atliktos dvi akių operacijos, nuo to laiko ji nebematė saulės šviesos. Būtent ši nelaimė išugdė kitus jos pojūčius ir atskleidė gebėjimą nuspėti ateitį. Kasmet kiemo merginos Jurginių išvakarėse žaisdavo žaidimą, kurio metu į ąsotį įmesdavo vertingus daiktus. Tada visos nežiūrėdamos traukdavo po vieną daiktą, simbolizuosiantį jų likimą. Kartą pranaše išrinkta Vanga teisingai nuspėjo kaimynių ateitį – nuo tada ji kiekvienais metais kaimo merginoms pranašaudavo likimą. Greitai po visas apylinkes pasklido kalbos apie aklą pranašę, ir žmonės būriais pradėjo plūsti į aiškiaregės namus.

   

Pirmosios pranašystės

 

Vanga kartu su seserimi kasdien eidavo semti vandens į upę. Ten 1941-ųjų pradžioje pirmą kartą ji ir sutiko raitelį, pranešusį apie jos aiškiaregystės dovaną. Pasak pranašės, raitelis jai tarė: „Greitai pasaulis susimaišys ir daug žmonių dings. Tu būsi čia ir pranašausi apie gyvuosius ir mirusiuosius. Nebijok! Aš stovėsiu šalia ir tau sakysiu, ką šnekėti žmonėms“. Kartą, Vangos tėvui beganant avis, iš bandos viena avis dingo. Jis labai sielojosi, bet dukra jį ramino sakydama: „Neliūdėk, tavo avis – pas Atanasą iš Monospitovo kaimo“. Nei tėvas, nei Vangelija nepažinojo to žmogaus, todėl tėvas dukros pasiteiravo, iš kur ji apie tai žinanti. Vanga atsakė, kad susapnavusi. Ir iš tiesų tėvas minėto Atanaso kieme rado dingusią avį.

 

Daug pranašysčių Vangelija atskleisdavo savo artimiesiems. Tačiau kai kurie jų buvo tokie kategoriški, kad netikėjo nei jos perspėjimais, nei savo likimu, kurio galėjo išvengti. Pranašės brolis jos taip pat nepaklausė. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, Jugoslavijoje susiformavo partizanų brigada. Vangos brolis Vasilas nutarė tapti jos nariu. Sesuo visaip bandė jį atkalbėti ir ne sykį teigė, kad mirtis jo tyko visai šalia. 1944-ųjų spalio 8-ąją Vasilas, išminuotojų grupės vadas, susprogdino tiltą prie Furkos kaimo ir pasislėpė kaime pas draugą. Vokiečiai suėmė visus kaimo žmones ir uždarė į cerkvę, grasindami ją sudeginti kartu su kaimiečiais. Tarp žmonių buvo ir Vasilas, tačiau niekas jo neįskundė. Žinodamas, kad nepavyks išvengti mirties, Vangos brolis pats prisipažino. Kareiviai išvedė jį iš cerkvės į kiemą ir visiems matant kankino, kišdami į ausis įkaitintas geležis. Tada leisgyvį sušaudė, o lavoną paliko gulėti kieme. Tą dieną Vasilui sukako tik 23-eji…

 

 

Politikų mirties ir katastrofų šešėlyje

 

Nors Vangelijos vardas turėjo būti susijęs tik su geromis naujienomis, jos pranašystėse dažniausiai slypėdavo žmonių mirties datos ar didžiausios visų laikų katastrofos. Ši moteris išpranašavo Tarybų Sąjungos žlugimą, Černobylio katastrofą, Josifo Stalino mirtį, povandeninio laivo „Kurskas“ tragediją, rugsėjo 11-osios atakas, tikslią savo mirties datą. Po J. Stalino mirties pranašystės Vanga kuriam laikui buvo suimta už propagandą, tačiau netrukus, mirus diktatoriui, ji buvo paleista į laisvę. Po šio įvykio ji tapo atsargesnė.

 

Moteris ne vieną garsų to meto politiką buvo netiesiogiai įspėjusi apie mirtį. 1942-ųjų balandžio 8-ąją į Vangelijos namų duris pasibeldė vidutinio ūgio pliktelėjęs vyras, kuris norėjo sužinoti savo likimą. Tai buvo Bulgarijos caras Borisas III. Vanga, stovėdama kambario gale, dar nespėjus carui prabilti, prašneko tvirtu balsu: „Auga tavo valstybė, tu labai išplėtei jos valdas, tačiau būk pasiruošęs vėl sulįsti į riešuto kevalą. Būk pasiruošęs! Nepamiršk datos – rugpjūčio 28-osios!“ Beje, caras mirė 1943 m. rugpjūčio 28 d.

   

Žmonijos likimas

 

Vangelija teigė bendraujanti su mirusiaisiais. Pasak jos, žmogus niekada nemiršta – jo siela transformuojasi į kitokį pavidalą. „Kai žmogus miršta, jo kūnas supūva. Tačiau siela ir tam tikra kūno dalis, netgi nežinau, kaip ją pavadinti, mirties nepatiria. Tai, kas neišnyksta po žmogaus fizinės mirties, manau, vystosi tol, kol pasiekia aukščiausią būseną, tik nemoku nusakyti, kas tai yra“, – viename savo interviu pasakojo moteris. Vangos dukterėčia Krasimira Stojanova teigė, kad jos teta savo namuose kontaktavo su nežemiškomis būtybėmis iš Vamfimo planetos. Pasak K. Stojanovos, ateiviai buvo su barzdomis ir blizgančiais kostiumais. Ir Vanga ne kartą yra minėjusi, kad ne tik ji, bet ir kiti žmonės po dviejų šimtmečių užmegs kontaktą su kosmosu. „Žmogus jau ryžosi savo žvilgsnį nukreipti į dangų ir nebijo mesti jam iššūkio. Po dviejų šimtų metų žmogus užmegs kontaktą su proto broliais kituose pasauliuose. Vengrų aparatūra pagaus pirmuosius signalus iš kosmoso“, – teigė pranašė.

 

Vangelija sakydavo, kad mintyse užduoda klausimą, o atsakymas ateina savaime. Nors ji manė, kad kalbasi su dvasiomis, tačiau vėliau paaiškėjo, kad jos fenomenas – materialios kilmės. Vanga gebėjo nujausti artėjančius įvykius ir analizuoti gaunamą informaciją. Ji tiesiog viską apskaičiuodavo ir numatydavo įvykių pasekmes. Moteris išpranašavo, kad Rusija taps pasaulio valdove: ,,Viskas ištirps tarsi ledas, ir tik viena pasiliks – Vladimiro, Rusijos šlovė. Labai daug pastatyta ant kortos. Niekas nesugebės sustabdyti Rusijos. Viską nušluos ji nuo savo kelio ir ne tik išliks, bet ir taps pasaulio valdove. Rusija ir vėl užims savo vietą.“ Pranašė teigė, kad Rusijoje gims daug naujų žmonių, kurie pakeis pasaulį.

Vangelija buvo sunerimusi dėl ekologijos, nes žinojo, kad žmonės patys pablogins padėtį Žemėje. 2004-aisiais Vanga išpranašavo daugelio gyvūnų ir žuvų, netgi bičių išnykimo pradžią. „Kad pataisytume ateitį, reikia keisti žmonių sąmonę. Tai liečia visą žmoniją. Reikia laikytis dešimties Dievo įsakymų“, – teigė aiškiaregė. Ji regėjo ir patobulėjusių technologijų viziją. Pasak Vangelijos, 2018-aisiais traukiniai važinės ant laidų nuo saulės, o naftos gavyba nutrūks, žemė ilsėsis. Vienoje savo pranašysčių ji teigė, kad žmonės žemėje iškas didelį miestą, tad jie daugiau sužinos apie savo praeitį. Savo paskutinėje pranašystėje Vanga atskleidė, kad jos aiškiaregystės dovana bus suteikta dešimtmetei mergaitei iš Prancūzijos, ir kad netrukus pasaulis apie ją išgirs.

 

Įdomūs faktai

 • Dauguma žmonių pranašę Vangeliją vadino Vanga.
 • Vangelija gimė sulipusiais rankų ir kojų pirštais.
 • Vaikystėje mergaitė norėjo tapti gydytoja.
 • Garsioji pranašė mokėsi Zemono namuose, kur išmoko skaityti Brailio raštą, groti pianinu, megzti, virti, tvarkyti namus.
 • Vangos pranašystės pasitvirtindavo apie 80 %.
 • Moteris teigė, kad savo pranašystes ji susapnuoja.
 • Valdžia Vangeliją kaltino religijos propagavimu, šnipinėjimu, o dvasininkai – tarnyste Antikristui ir vadino ją ragana iš Rupitės.
 • Vanga nemėgo duoti interviu žurnalistams, o tie, kurie be jos leidimo įjungdavo diktofoną, garso įraše nieko negirdėdavo.
 • Bulgarijoje yra išlikęs unikalus garso dienoraštis, kurį paskutiniais Vangelijos gyvenimo metais vedė psichologė Boika Cvetkova. Jame – paskutinės aiškiaregės pranašystės.
 • Kad būtų galima perprasti Vangos pranašystes, jos namuose buvo pastatyta pasiklausymo aparatūra, įrašinėjanti jos pokalbius su lankytojais.
 • Pranašei nebuvo suteiktas paskutinis patepimas.
 • Tuo metu, kai Vanga buvo operuojama nuo vėžio, dėl avarijos elitinėje vyriausybinėje ligoninėje dingo elektra, todėl Vangos gyvybę palaikiusi aparatūra išsijungė, ir ji mirė.