Rudenį, o ypač minint Visų Šventųjų dieną ir Vėlines, dauguma žmonių mėgsta pasivaikščioti po kapines. Jose tvyranti ramybė ir susikaupimas skatina ne tik prisiminti mirusiuosius, bet ir panirti į apmąstymus apie savo žemiškąjį gyvenimą, jo prasmę ir tikslą. Be to, kapinių lankymas skatina atsigręžti į savo istoriją, prisiminti arba net atrasti savo protėvius. Pasirodo, vien tik apsilankius kapinėse ir besižvalgant po antkapius, galima sužinoti apie savo giminės genealogiją daugiau negu vartant internetines laidojimo vietų duomenų bazes ar popierinius archyvus, nors, be abejo, visi šie archyvai taip pat gali padėti sužinoti daugiau apie savo kilmę ir protėvius. Štai keletas dalykų, kuriuos apie savo protėvius galite sužinoti, apsilankę kapinėse.

 

kapines

9 dalykai, kuriuos apie savo protėvius sužinosite kapinėse:

 
  • Vardas, gimimo ir mirties datos. Ant daugumos antkapių yra įrašytas mirusiojo vardas (nors kartais gali ir būti tik, pavyzdžiui, mirusio vyro vardas ir prierašas, kad čia palaidota ir jo žmona) ir bent jo gimimo ir mirties datos. Labai dažnai ant antkapių taip pat įrašyti ir mirusiųjų tėvų vardai protėvių atminimui. Tokie kapai yra labai informatyvūs, nes jie gali padėti atsekti genealogiją ir rasti, pavyzdžiui, savo pro-pro-prosenelę (sužinoti, koks buvo jos tikslus vardas ir pavardė).
 
  • Santykiai. Apie mirusiojo santuokinius ryšius ir kitus artimus giminystės ryšius galima sužinoti iš įrašų ant paminklo arba įrašų ant tose pačiose kapinėse esančių paminklų. Pavyzdžiui, vienas žmogus, ieškojęs savo protėvių, atrado, kad viename kape yra palaidotas kažkoks paslaptingas vyras. Vėliau jis atrado, kad tas vyras buvo nelaimingo atsitikimo metu žuvęs pirmasis jo pro-pro-promočiutės vyras.
 
  • Vaikai, apie kuriuos nieko negirdėjote. Informacija apie kūdikius, kurie gimė ir mirė prieš surašymą, duomenų bazėse gali būti neteikiama. Apie per anksti šį pasaulį palikusius kūdikius šeimos nariai nelinkę atvirauti, todėl tai, kad jie kažkada egzistavo nugrimzta į užmarštį. Lieka tik įrašai apie mirusius vaikus. Iš jų galima sužinoti daugiau, kaip klostėsi jūsų šeimos istorija.
 
  • Karinė tarnyba. Ant antkapio gali būti pažymėta karinis mirusiojo laipsnis ir nuopelnai kariuomenėje. Tačiau paprastai apie karinę mirusiųjų tarnybą ir nuopelnus galima sužinoti karo veteranų laidojimo vietų duomenų bazėse.
 
  • Mergautinės pavardės. Ant moters kapo gali būti įrašyti ne tik mirusiosios, bet ir jos tėvų vardai ir pavardės, iš to galima sužinoti, kokia buvo moters pavardė, prieš santuoką. Be to, moters mergautinę pavardę gali sužinoti ir patyrinėjus aplinkui esančius kapus ir įrašus juose, jeigu ant tos konkrečios moters kapo nėra įrašo apie jos tėvus.
 
  • Narystė brolijose, bendrijose, religinėse organizacijose ar sąjungose. Paprastai šie dalykai nurodomi specialiais simboliais ant paminklo.
 
  • Tautybė. Jeigu mirusysis buvo imigrantas, ant paminklo gali būti nurodyta jo gimimo (kilmės) vieta.
 
  • Religija. Ypač, jeigu mirusysis palaidotas kapinėse, susijusiose su kokia nors bažnyčia. Jeigu ne, įrašuose ant kapo gali būti pažymėta, kokią religiją išpažino mirusysis ir kokios konfesijos atstovai atliko laidojimo paslaugas.
 
  • Mirties priežastis. Kartais (iš tikrųjų labai retai) gali būti nurodyta ir priežastis, kodėl mirusysis mirė (buvo nušautas per karą, mirė po sunkios ligos), bet vis dėlto dažniau tikslią mirties priežastį galima sužinoti iš archyvinių duomenų, o ne įrašų kapinėse.
 

O kaip prižiūrėti ir tvarkyti artimųjų kapus, skaitykite, PASPAUDĘ NUORODĄ ČIA.