Moteris – graži, subtili gėlelė, spinduliuojanti meilę, gerumą ir prieraišumą. Tačiau ji yra ir tokia stipri, kad galėtų nuversti kalnus ir net pakeisti visuomenę į tobulesnę, jei tik to panorėtų. Taigi, kokios yra moteriškumo galios?

 

moteriskumas

7 užmirštos moteriškų galių paslaptys:

 
  • Ugdymo paslaptis. Mergaitės gimimas šeimoje visada buvo kaip palaiminimas iš dangaus. Tėvai anuomet žinojo, kad su jos gimimu į šeimą atėjo meilė, džiaugsmas ir dieviškoji šviesa. Augindami dukrą tėvai su ja visada elgėsi švelniai ir meiliai. Nei griežtos bausmės, nei griežti pareiškimai nebuvo priimtini. Tėvų užduotis, priešingai, buvo išsaugoti mergaitės skaistumą ir suteikti galimybę maksimaliai atsiskleisti moteriškam charakteriui ir išryškinti jo savybes.
 
  • Moteriškumo magijos paslaptis. Psichinė dailiosios lyties atstovių jėga yra kelis kartus didesnė nei vyrų. Tai yra harmonijos dėsnis: vyras yra stipresnis fizinėje plotmėje, moteris – energetinėje. Tai reiškia, kad moters mintys, jos norai, maldos ir meditacija daro daug stipresnį poveikį aplinkiniam pasauliui. Vedose netgi teigiama, kad moters mintis gali būti prilyginama vyro veiksmui. Nuo senų senovės buvo žinoma, kad žmona vien tik savo grynumu ir ištikimybe gali apsaugoti savo vyrą, esantį mūšio lauke. Mylimus vyrus tarsi apjuosia neįveikiama moteriškos apsaugos siena. Tokie vyrai namo grįžta nesužeisti iš bet kokio mūšio: net, jei į juos skrido šimtai strėlių, visos pralėkė pro šalį.
 
  • Švytinčio grožio paslaptis. Tikriausiai visiems yra tekę sutikti žmonių, kurie atrodo švytintys, nepriklausomai nuo išorinių duomenų ar amžiaus. Ajurveda apibūdina šį švytėjimą kaip sklindantį iš vidaus ir suteikiantį akims blizgesį, spinduliuojančią šypseną, odos gaivumą ir ramią tyros laimės išraišką veidui. Fiziniame lygmenyje pasireiškia vadinamoji ójas arba subtiliausia medžiaga, kurią gamina tik sveiki kūno audiniai. Tai tas švytėjimas vizualiai liudija apie visų organizmo sistemų, elementų, subtilių ir fizinių procesų gilios pusiausvyros būklę, visišką žmogaus harmoniją.
 
  • Laimės paslaptis. Praradusios save moterys dabar yra pasirengusios ieškoti laimės bet kur. Arba prieštaraudamos vyrams bandyti iš jų gauti viską. Šiandieninė moteris skatina mylėti tik save ir nusipjauti į visus kitus, jei nori sulaukti gyvenime sėkmės. Tokios moters siela geriausiu atveju yra išblėsusi. Moteriai laimė yra tarnavimas kitiems. Tai pasireiškia net fiziologiniu lygiu: kai moteris kažkuo rūpinasi, ji gamina hormoną oksitociną, kuris savo ruožtu skatina vadinamųjų laimės hormonų – dopamino – išsiskyrimą ir mažina streso hormono kortizolio kiekį.
 
  • Harmonijos paslaptis. Moteris, besivadovaujanti savo švelnia prigimtimi, visada patraukti stipriam ir kilniam vyrui. Tai harmonijos dėsnis ir gyvenimo dėsnis, kurį žinojo mūsų protėviai. Moters tyrumas, gerumas ir švelnumas buvo jos laimingo gyvenimo garantas. Dailiosios lyties atstoves vyrai saugojo visą gyvenimą: iš pradžių – tėvas ir broliai, paskui vyras, o senatvėje – sūnus ir kiti artimieji. Bet kas užaugimo stiprius vyrus? Moterys! Kai šiandien moterys skundžiasi silpnais vyrais, jos turėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip berniukai yra auginami.
 
  • Lygiateisiškumo paslaptis. Labai svarbu yra lyčių lygybė, bet ne tapatybė. Kiekviena lytis turi savo vaidmenį, vykdydama bendrą užduotį, savo stipriąsias puses ir savo būdus tikslui pasiekti. Šie vaidmenys nesutampa. Vyras ir moteris neturi nieko bendro! To nežinojimas sukelia daugybę konfliktų šeimose. Moterys nusivilia, kad jų vyrai neturi moteriškų savybių, nors turėtų tai vertinti.
 
  • Ateities paslaptis. Moters galia slypi jos širdyje. Iš širdies ji priima sprendimus. Nenuostabu, kad sakoma, jog moteris yra tik vienu laipteliu žemiau angelų. Manoma, kad įsigalėjus naujai Vandenio erai, moterys vėl užims kadaise savo prarastą dieviškąją poziciją. Norėdamos sukurti naują tvarką Žemėje moterys turi suvokti savo likimą, atkurti pusiausvyrą ir atnešti į pasaulį meilės ir dvasingumo principus.