Žmogaus likimas iš dalies priklauso nuo jo charakterio arba nuo to, koks jis yra. Kuo charakteris stipresnis, valingesnis, ir kuo moteris labiau save pasitiki savimi, tuo daugiau ji gali pasiekti gyvenime. Ne tik karjeros srityje, bet ir meilės srityje, šeimoje bei auklėjant vaikus. Kas vienija stiprias moteris?

 

7 požymiai, kaip atskirti stiprią moterį nuo silpnos:

 

moterys

  • Jos moka priimti save. Šiuolaikinėje visuomenėje moterų grožio, bendravimo ir kitus standartus nustato reklama. Tačiau aklas sekimas naujausiomis tendencijomis – tai tiesus kelias, kaip tapti eiline, beveide gražuole. Stipri moteris gyvenime remiasi asmenine patirtimi, žino savo išskirtinumą, supranta savo stipriąsias ir silpnąsias puses, priima save tokią, kokia yra. Ji pasitiki savimi, savo skoniu ir savo pojūčiais.
 
  • Jos gali atleisti. Gebėjimas atleisti – tai ypatingas talentas, kurį reikia išsiugdyti per visą gyvenimą. Neturint šio gebėjimo neįmanoma judėti toliau. Stipri moteris supranta, kad atlaidumas – tai labiau dovana, reikalinga sau, o ne kitiems. Išsilaisvinusios iš pykčio ir pagiežos gniaužtų, taptų produktyvesnės, padarytų tinkamas išvadas ir nebekartotų senų klaidų.
 
  • Jos vengia bendravimo su toksiškais žmonėmis. Nuodingų žmonių visi pažįsta: jie visada viskuo nepatenkinti, viską kritikuoja, skleidžia bjaurias paskalas ir nuolatos atrodo lyg su kankinio išraiška veide. Tai papildomas, varginantis bagažas, kurio reikėtų atsikratyti kaip tik įmanoma greičiau.
 
  • Jos neprivalo ką nors daryti už mažiau negu jaučiasi vertos. Gyvenimiška patirtis išmoko suprasti tai, ko jūs iš tikrųjų esate vertos. Stipri moteris nešvaisto savo laiko ir energijos smulkiems ir apgailėtiniems santykių konfliktams. Savo energiją ji skiria kitiems dalykams, kurie padeda siekti tikslų, kurti gražius santykius ir t. t.
 
  • Joms mažai rūpi, ką aplinkiniai apie jas galvoja. Savęs lyginimas su kitais, laukimas, kol kas nors kitas jus įvertins, kitų žmonių nuomonės paisymas – stipriai moteriai yra nepriimtini dalykai. Ji žino, kad laimė yra jos rankose. Ji yra atsakinga už savo sprendimus ir neverčia kaltės kitiems už savo klaidas.
 
  • Jos supranta, kad nėra tobulos ir tai joms tinka. Galima visą gyvenimą nugyventi, besivaikant nepasiekiamą idealą. Tačiau kokia prasmė vaikytis nepasiekiamą svajonę, kai gyvenimas yra tik vienas ir tas pats labai trumpas? Stipri moteris supranta, kad žmonės nėra tobuli ir tokie jie niekada nebus. Žmogaus psichika geba adaptuotis prie skirtingų sąlygų, todėl galima priprasti būti prie įvairiausio plauko žmonių, net jeigu jiems iki idealo toli kaip iki Mėnulio.
 
  • Jos gerbia save ir reikalauja pagarbos iš kitų. Stiprios moterys negimsta – tokiomis tampama. Stiprios moterys buvo kažkada atsidūrusios aklavietėje, iš kurios sugebėjo rasti išėjimą. Stiprios moterys išgyveno tragediją ir sunkumai jas tik dar labiau užgrūdino. Labai dažnai moteris, tik asmeniškai susidūrusi su gyvenimo sunkumais, supranta, kiek daug ji gali padaryti. Regis, ji galėtų kalnus nuversti dėlto, kad išgyventų. Ji turi užtektinai savigarbos, todėl nenuostabu, kad reikalauja pagarbos sau ir iš kitų.