Norite pasikapstyti po praeitį? Ką prisimenate iš vaikystės? Dauguma žmonių tikriausiai atsakytų: „Nelabai daug ką“… Kuo esame vyresni, tuo tolimesni atrodo laikai, kai dar buvote vaikas, o prisiminimai neryškesni. Supratus, kad daug ką pamiršote, gali būti liūdna, nes juk tai taip pat yra jūsų gyvenimo istorija! Atgaivinti seniai pamirštus prisiminimus gali padėti gilinimasis į šeimos istoriją.

 

vaikyste

3 patarimai, kaip atgaivinti vaikystės prisiminimus:

 

  • „Pagauti“ prisiminimus tokius, kokie jie yra. Gali būti, kad neturite daug aiškių, nuoseklių atsiminimų iki maždaug 10 metų. Tai, ką menate, atrodo lyg fragmentai, nuotrupos. Prisiminimai atrodo fragmentiški. Taip yra todėl, kad būdami tokio amžiaus, jūs pasaulį suvokėte vaiko akimis ir savo emocijas ir suvokimą apie pasaulį saugojote atmintyje kitaip negu dabar. Tačiau tie fragmentiški prisiminimai taip pat yra prasmingi. Užsirašykite juos. Tada galvokite apie juos keletą dienų ar net savaičių iš eilės. Gali būti, kad ilgainiui atkursite kai kuriuos prisiminimus ir iš nuotrupų sudėliosite tikslesnį vaizdą apie tai, kokia buvo jūsų vaikystė ir ką tuo metu išgyvenote. Savo atradimus ir pastabas taip pat užsirašykite.

 

  • „Pasiskolinti“ prisiminimus iš artimų žmonių. Tai nėra savęs apgaudinėjimas, bet priešingai: būdas geriau pažinti save. Vertinga paklausti artimų ir mylinčių žmonių, ką jie prisimena iš jūsų vaikystės, nes jie jus nuolat matė, girdėjo ir pan. Paklausinėkite apie savo vaikystę ne tik tėvų, bet ir kitų giminaičių (senelių, tetų, dėdžių, brolių, seserų, senų kaimynų, vaikystės draugų) apie tam tikrus įvykius arba apie vaikystę apskritai. Jų prisiminimai taip pat bus riboti, bet ir tai geriau negu nieko. Artimųjų prisiminimai gali padėti sudėlioti tikslesnį paveikslą apie jūsų pačių vaikystę.

 

  • Patyrinėti praeitį, kad užpildytumėte spragas atmintyje. Kai surinksite savo ir artimų žmonių prisiminimus, vis tiek gali būti spragų, kurios nepadės susidaryti tikslaus vaizdo apie savo vaikystę. Galbūt spragas pavyktų užpildyti, jei pasiknaisiotumėte vaikystės namų palėpėje, rūsyje, apžiūrėtumėte daiktus, sukauptus kaimo sodyboje, apžiūrėtume seną automobilį, kurį anais laikais vairavo tėtis (jeigu jis nėra dar parduotas ar kam nors atiduotas) ir pan. Nepamirškite atradimų užsirašinėti, kad po to iš užrašų būtų lengviau atgaivinti prisiminimus apie prabėgusias vaikystės dienas.