Psichologijoje išskiriama daug kompleksų. Kai kurie iš jų atsiranda ankstyvoje vaikystėje. Kai kurie – subrendus. Dalis jų yra net naudingi, nes skatina atskleisti savo tikruosius talentus. Tačiau dauguma kenkia asmeniniam gyvenimui ir jo ryšiams su savimi ir pasauliu.

 

12 įdomiausių psichologinių kompleksų:

 

kompleksai

 • Lolitos kompleksas. Psichologinis kompleksas atsiranda vaikystėje, kaip sudėtingų santykių tarp tėvo ir dukters pasekmė. Mergaitę, kuriai trūko tėvo dėmesio (galbūt jis neskyrė pakankamai laiko arba tėvo apskritai nebuvo), gali pradėti traukti gerokai vyresni vyrai. Dažniausiai šis kompleksas pastebimas tarp paauglių, tačiau gali būti ir tarp suaugusių moterų. Kompleksas pasireiškia tuo, kad žavimasi vyrais, kurie galėtų būti jų tėčiais, siekiama vyresnių žmonių dėmesio, visiškas bendraamžių ignoravimas ir nesugebėjimas patirti pasitenkinimą su jais, moterų kompanijos ir draugystės vengimas. Lolitos kompleksas nepradeda kenkti, kol abu į tai įsitraukę žmonės yra patenkinti.
 
 • Edipo arba Elektros kompleksas. Edipo kompleksas – tai sūnaus dilema, kai jis turi pasirinkti tarp tėvo ir vyriško potraukio savo tikrai motinai. Elektros kompleksas – tai dukters dilema, kai ji turi pasirinkti tarp motinos ir moteriško geismo savo tikram tėvui. Kompleksas pavadintas pagal graikų mitologijos personažus, kurie, norėdami būti savo tėvu (Elektra) arba motina (Edipu), nužudė savo gimdytojus.
 
 • Antigonės kompleksas. Turi panašumų su Elektros kompleksu, nes jos abi buvo Edipo dukterys. Kompleksas pasireiškia kaip neracionalią dukters meilę tėvui. Antigonės atveju, tokia atsidavusi meilė gali būti nukreipta ne tik į tėvą, bet ir į kitą vyriškos lyties šeimos narį, pavyzdžiui, brolį.
 
 • Jokastos kompleksas. Šis psichologinis kompleksą turinčios moterys iš sūnaus daro kultą. Nuo Edipo komplekso skiriasi tuo, kad vaikas nejaučia tokių stiprių jausmų ir aistros motinai. Dažniausiai toks nesveikas santykis atsiranda, kai šeimoje trūksta stipraus vyro arba jo iš viso nėra.
 
 • Grizeldos kompleksas. Tai psichologinis kompleksas, verčiantis tėvą laikyti dukteris šalia savęs. Jis neleidžia joms tuoktis ir palikti tėvų namus dėl kitų priežasčių. Išsilaisvinti iš tokių nesveikų santykių galima, jei dukra, net palikusi tėvų namus, nenustoja rūpintis tėvu, dažnai jį lanko ir skiria pakankamai dėmesio.
 
 • Kaino kompleksas. Kitaip tariant, tai konkurencija tarp brolių ir (arba) seserų dėl tėvų meilės (vaikystėje) ir aukštesnio socialinio statuso (suaugus). Konkurencija kartais gali būti be jokių skrupulų, nes laimėtojas yra tik vienas.
 
 • Don Žuano kompleksas. Kompleksas kyla dėl nuolatinių nusivylimų intymiais santykiais su moterimis. Nelaiminga meilė, sudaužyta širdis ir traumuojančios seksualinės patirtys taip pat yra susijusios su Don Žuano kompleksu. Don Žuano komplekso kamuojami vyrai į moteris žiūri kaip į malonumų šaltinį. Jie nemoka mylėti ir megzti ilgalaikių santykių. Turi lengvabūdišką ir paviršutinišką požiūrį į moteris.
 
 • Mesijo arba atpirkėjo kompleksas. Kompleksas atsiranda ankstyvame amžiuje, t. y. tada, kai vaikas pradeda save suprasti kaip individualią asmenybę. Tokie vaikai iš kitų išsiskiria, nes turi tam tikrą, ypatingą tikslą. Jie jaučiasi esą „išrinktieji“ (pavyzdžiui, gali neiti į mokyklą) ir visada gali pateisinti savo netinkamą elgesį (pavyzdžiui, tam tikrus įpročius). Kompleksas gali atsirasti ir vyresniame amžiuje, kaip savirealizacijos ir gyvenimo krizės trūkumas.
 
 • Kleopatros arba karalienės kompleksas. Šį kompleksą turi moterys, kurios yra įsitikinusios savo unikalumu, nepaprastu grožiu, talentais ir kitomis neprilygstamomis savybėmis. Iš pirmo žvilgsnio šios moterys vyrų kompanijoje gali atrodyti šaltos ir nesuinteresuotos: jos yra iš anksto įsitikinusios, kad nėra jų vertų vyrų. Iš savo partnerių tikisi, kad jomis žavėsis ir garbins. Tačiau pasekmės gali būti dramatiškos ir net tragiškoms abiem pusėms. Kiekviena varžovė turi būti tučtuojau pašalinta, nes moteris reikalauja visiškos ištikimybės jai.
 
 • Napoleono kompleksas. Žmogus, kamuojamas šio komplekso, turi matomų išvaizdos trūkumų. Jam pavyksta pasiekti pergalę įvairiose srityse ir jis pats save laiko lyderiu. Jie yra labai egocentriški. Trokšta būti populiarūs. Jiems reikia daug sekėjų. Dažniausiai toks kompleksas nėra pavojingas: atvirkščiai, jis skatina dar labiau lavinti savo unikalius talentus ir pasiekti didelės sėkmės, nepaisant fizinių trūkumų.
 
 • Menkavertiškumo kompleksas. Šio komplekso kamuojamas žmogus save menkina ir dažnai jaučiasi, kad negali prilygti kitiems, būti toks kaip visi. Kompleksas gali būti akivaizdus ir paslėptas. Žmogus gali nesirūpinti savimi, neturėti savigarbos. Jam gali būti sunku išreikšti savo mintis žodžius. Gali turėti polinkį į mazochizmą. Kompleksas trukdo normaliam gyvenimui, todėl būtina profesionali psichologo pagalba.
 
 • Adonio kompleksas. Tokį kompleksą turintis žmogus supranta, kad yra labai gražus ir mėgaujasi tuo, kokį poveikį kitiems daro jo grožis. Galvoja, kad dėl asmeninio žavesio yra aukščiau nei kiti. Išsireikalauja daug dėmesio iš kitų, kartais net ekstremaliomis priemonėmis. Be galo savanaudiški: rūpinasi tik savimi ir savo išvaizda.