Vidas Bareikis - Mona Liza (© Eitvydas Kinaitis) (05)