Istorija visame pasaulyje sutepta žmonių krauju. Daugybė asmenybių, kurių vardų žmonija nepamirš ilgus šimtmečius, garsėja neįtikėtinu žiaurumu. Gaila, kad tokie žmonės visais laikais užėmė garbingą vietą valstybės valdyme.

 

Osmanų imperijos sultono didysis viziris Talat Paša – vienas iš tų galingų valstybės vyrų, prisidėjusių prie armėnų tautos genocido, kurio vis dar nenori pripažinti šiuolaikinė turkų valdžia. 1915 metais Talat Pašė įsakė nušluoti armėnus nuo Žemės paviršius. Pradėti vykdyti protu nesuvokiami žiaurumai: žmonės būdavo nuplakami botagu, kitaip kankinami.

 

Plėšikavimai, prievartavimai ir žudymai  tuo metu valdžios visiškai nestabdomi, dažnai netgi inicijuojami. Armėnų tautybės žmonės buvo siunčiami į koncentracijos stovyklas, į kurias jie turėdavo keliauti pėsčiomis, negalėdami sustoti pailsėti ar pavalgyti ir atsigerti. Negana to, jie turėjo nešti sunkius nešulius. Daugelis pasmerktųjų armėnų mirdavo nuo išsekimo net nepasiekę koncentracijos stovyklos. Pačiais žiauriausiais būdais buvo sunaikinta daugiau nei milijonas armėnų populiacijos. Daugelis aukų mirdavo nukryžiuoti kaip Kristus.

 

1921 metais Talat Pašą Berlyne nužudė Soghomonas Tehlirianas, kurio daugelis šeimos narių žuvo armėnų genocido metu.