Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas mažajai renovacijai. Nuo š. m. balandžio 23 d. BETA priima paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui.

 

IMG_0336

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš BETA archyvo.

 

BETA direktorius sako, kad mažoji renovacija gali sudominti norinčius atnaujinti daugiabutį, tačiau finansiškai negalinčius sauto leisti – ji pigesnė nei viso daugiabučio atnaujinimas, tačiau jos nauda – neabejotina.

 

„Kvietimas teikti paraiškas mažajai renovacijai naudingas tiems, kurie galbūt dar nesiryžta įgyvendinti kompleksinės renovacijos priemonių, tačiau nėra patenkinti oro temperatūra bute šaltuoju metų laiku, jaučia poreikį atnaujinti savo daugiabutį ir turėti geresnes gyvenimo sąlygas“, – pabrėžia BETA direktorius Valius Serbenta.

 

Valstybė kompensuos 30 proc. investicijų

 

Pagal BETA kvietimą paraiškų teikėjų spektras labai platus – jas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

 

Nepriklausomai nuo to, kas pateiks paraišką, kompensuojama suma bus visiems vienoda ir sieks 30 proc. visų investicijų į energinį efektyvumą didinančias priemones. Parama bus finansuojama Klimato kaitos programos lėšomis – kompensacinių išmokų forma.

 

BETA_logo (2)

 

Pagrindinės sąlygos

 

Gyventojai, norintys gauti kompensaciją, privalės pasikeisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.

 

Pasak BETA direktoriaus, vidaus vamzdynų sistemos subalansavimas, papildomi prijungti šildymo prietaisai, šilumos punkto automatizavimo lygis turi didelę įtaką šildymo sąskaitoms. Apie 14 proc. daugiabučių vis dar naudojasi sovietinio tipo elevatoriniais šilumos punktais, o tai gali lemti 7–15 proc. didesnį šildymo sąskaitos dydį.

 

Į paramą gali pretenduoti ir tie daugiabučiai namai, kuriuose šilumos punktas yra pakeistas ir jau įrengta nepriklausoma šilumos tiekimo sistema.

 

Parama bus skiriama tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt.

 

Tuo metu planuojantiems diegti įrenginius, skirtus karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, parama numatoma saulės plokštelinių ar vakuuminių kolektorių, boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, mažo galingumo šilumos siurblių karštam vandeniui ruošti įrengimui, saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui (elektros energijos poreikiams, atsiradusiems dėl karšto vandens ruošimo) ir kt.

 

Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) iki 2022 m. vasario 1 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 800 tūkst. eurų suma.

 

zenklas_2015 04 13

 

Pratęstas kvietimo terminas

 

Dabar ypač palankus metas ir svarstantiems apie kompleksinį daugiabučio atnaujinimą – dėl didelio daugiabučių gyventojų susidomėjimo ir ilgesnių sprendimų priėmimo terminų karantino metu kvietimo terminas pratęstas iki 2021 m. birželio 1 d.

 

Paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai bei savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai.

 

Valstybės parama skiriama visoms daugiabučio namo renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti bei kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energiją taupančių priemonių įgyvendinimui. Papildomai teikiama 100 proc. parama mažas pajamas turintiems gyventojams, padengiant visas jiems tenkančias išlaidas, susijusias su namo renovacijos projekto įgyvendinimu.