Norėdama patobulinti daugiabučių renovacijos procesus, juos administruojanti Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) kasmet atlieka atnaujintų būstų energinį auditą ir įgyvendintų priemonių ekspertizę. Jos metu specialistai išskiria būdus, kaip būstų modernizavimą galima paversti dar našesniu. Šiemet vykdyto audito išvadose ekspertai teigė, kad gyventojai turėtų pasirūpinti vidinės balkono sienos apšiltinimu.

 

foto

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš BETA archyvo.

 
Pasak BETA direktoriaus Valiaus Serbentos, kadangi yra siekiama ištirti platų renovacijos metu naudojamų priemonių spektrą, audite dalyvauja skirtingomis savybėmis pasižymintys būstai.

 

„Tai padeda įvertinti daugiaaukščių ir mažaaukščių, blokelių ir plytų mūro pastatų tipo energinį ir ekonominį naudingumą, tinkuojamų ir ventiliuojamų fasadų ar atskirų langų tipų efektyvumą, įvairių šildymo, vėdinimo sistemų indėlį į geresnį žmonių gyvenimą po renovacijos“, – sako BETA direktorius.

 

Daugiabučių namų audito tikslas – gauti duomenis apie įgyvendintų priemonių faktines energines ir fizines savybes, atliktų statybos rangos darbų kokybę, įvertinti projektinių sprendinių efektyvumą ir pagrįstumą ir pateikti rekomendacijas, kaip gerinti daugiabučių namų atnaujinimo kokybę.

 

BETA_logo (2)

 

Energinio audito reikšmės nuvertinti nereikėtų

 

Šio audito metu buvo ištirti daugiabučiai pastatai iš Ignalinos, Jonavos, Anykščių ir Baisiogalos. Namų energinio naudingumo klasės po atnaujinimo buvo C, o jų savybės – įvairios. Būstų statybos metai apėmė spektrą nuo 1969 m. iki 1990 m., daugiabučiuose esančių butų skaičius svyravo nuo 6 iki 60.

 

Apskritai, energiniam auditui ir ekspertizei atrenkami daugiabučiai, kurie buvo atnaujinti pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir po projekto įgyvendinimo praėję ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 metai.

 

V. Serbenta priduria, kad įgyvendintų priemonių ekspertizė – labai reikšminga Lietuvoje vykstančios renovacijos dalis: „Tai yra svarbus kokybės kontrolės etapas, nes praėjus laikui po renovacijos pabaigos, įvertinami pastato faktiniai energinio efektyvumo duomenys ir įgyvendintų priemonių būklė.“

 

zenklas_2015 04 13

 

Ragina atsakingiau pažvelgti į techninių projektų rengimą

 

Atlikdami energinį daugiabučių auditą ir įgyvendintų priemonių ekspertizę, ekspertai itin koncentravosi į projektines pastatų ekspertizes.

 

„Vykdant daugiabučių projektines ekspertizes reikėtų atkreipti dėmesį į projektų detalumą, kadangi nepasirengus reikiamos dokumentacijos, ji gali būti netiksli. Projektų ekspertizė – itin svarbi pastato renovacijos proceso dalis, kurios apleisti nereikėtų. Ypač daug dėmesio reiktų skirti projektuojant daugiabučių balkonus ir stogelius“, – teigia renovuotų daugiabučių auditą atlikusios pastatų energetikos konsultacijų bendrovės Pastatų energetikos skyriaus vadovas Gediminas Šilanskas.

 

Audito ataskaitos išvadose ekspertai taip pat pažymėjo, kad rengiant techninį darbo projektą turėtų būti nustatyti ir pašalinti ne tik konstrukcijų pažeidimai, bet ir minėtų pažeidimų atsiradimo priežastys, kad jie ateityje nesikartotų.

 

„Išsamus konstrukcijų tyrimas ir analizė leidžia užkirsti kelią daugybei problemų, kurios gali sukelti nemažą galvos skausmą ateityje. Dėl to neužtenka vien tik eliminuoti pažeidimus duotuoju momentu – reikalinga gilesnė analizė dar rengiant techninį projektą, norint, kad pastatas tarnautų kuo ilgesnį laiką“, – sako ekspertas.

 

Neapšiltinus vidinės balkono sienos – pelėsio grėsmė

 

Didelį dėmesį specialistai skyrė ir pastatų apšiltinimui, ypatingai ekspertai audito išvadose akcentavo vidinės balkono sienos apšiltinimo būtinybę. Kadangi šiandien to daryti nėra privaloma, dalis gyventojų, renovuojančių daugiabučius, tokios galimybės atsisako.

 

Pasak G. Šilansko, butų savininkai šios priemonės nesirenka be reikalo, nes vidinę balkono sieną šiltinti reikėtų dėl kelių priežasčių.

 

„Kuomet patalpos yra prastai vėdinamos, bute sukyla santykinė drėgmė. Tuomet ant šalčiausių paviršių susidaro ilginis šiluminis tiltelis. Dažniausiai jis atsiranda tarp neapšiltintos balkono sienos ir išorinės sienos sandūros. Pelėsis tokį paviršių „mėgsta“, todėl rizika jį čia išvysti – gerokai padidėja. Be to, šiluminiai tilteliai lemia didesnius šilumos nuostolius, tad vidinę sieną reikėtų šiltinti ir dėl siekio išlaikyti šilumą patalpose. Todėl net jei vidinės balkono sienos pagal esamus reikalavimus šiltinti nėra būtina, atsižvelgus į realią situaciją, gyventojai turėtų pagalvoti apie šios priemonės pasirinkimą“, – teigia specialistas.

 

Audito rezultatai rodo, kad visi daugiabučiai atitinka Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos keliamus reikalavimus, o išsamesnė šių projektų analizė padės ateityje įvairius techninius sprendinius taikyti dar efektyviau.