Lietuviai buvo paskutiniai Europos pagonys, garbinę daug dievų ir gamtos jėgas, nuo 10 tūkst. metų pr. Kr. iki XV a. pradžios. 1251 metais Lietuvos valdovas Mindaugas apsikrikštijo, o po dviejų metų popiežius Inocentas IV Lietuvą paskelbė katalikiška valstybe, pavaldžią Romos vyskupui. Tačiau tada krikščionybė buvo tik priedanga, tam, kad Lietuvos valdovams pavyktų bendradarbiauti su kitomis Europos valstybėmis ir jie nebūtų vertinami kaip prastesni. Tačiau po Durbės mūšio, kuris įvyko 1260 metais, Mindaugas grįžo prie pagonybės. Senasis tikėjimas pamažu pasitraukė iš lietuvių gyventojų tik po Žalgirio mūšio, kaip 1411 metais buvo pasirašyta Torūnės taika ir didieji Lietuvos kunigaikščiai Jogaila ir Vytautas apkrikštijo Lietuvą. Būdami pagonys lietuviai turėjo daug dievų ir deivių, kurių kai kurie gerai žinomi iki šiandien, o kai kuriuos žino jau tik istorikai arba istorija besidomintys žmonės.

 

pagonys

Senovės lietuvių dievai ir deivės:

 

 • Perkūnas – vyriausiasis pagonių dievas, atmosferos ir gamtos valdytojas, baudžiantis „dievo rykšte“ – žaibais.

 

 • Saulė ir Mėnulis – Žemės tėvai.

 

 • Žemyna – žemės ir vaisingumo deivė.

 

 • Medeina – miškų ir medžioklės deivė.

 

 • Milda – meilės ir laisvės deivė.

 

 • Laima – likimo lėmėja, likimo deivė.

 

 • Gabija – namų židinio deivė.

 

 • Lada – dangaus ir žemės, lietaus davėja, žemės globėja, harmonijos, meilės ir grožio deivė.

 

 • Ragutis – lietuvių raugintų ir rūgščių gėrimų dievas. Jo žmona, deivė – Ragutienė.

 

 • Vėlinas – mirties ir atgimimo dievas.

 

 • Jūratė – jūros deivė.

 

 • Austėja – bičių deivė.

 

 • Auštaras, Auštara – dievybės, rodančios mirusiųjų vėlėms kelią į rojų.

 

 • Praamžius – dievas kūrėjas.

 

 • Žilvinas – žalčių karalius.

 

 • Kaulinis diedas – požemių dievas, visų amatų išradėjas.

 

 • Aušrinė – ryto auštos deivė.

 

 • Vėjopatis – dievas, nupučiantis nuo vartų į rojų, nevertuosius.

 

 • Bangpūtys – jūros, audros ir vėjo jūroje dievas.

 

 • Giltinė – mirties deivė.

 

 • Dalia – deivė likimo dalytoja.

 

 • Indraja – vandenų laumė, vandens kerėtoja, ragana.

 

 • Žvorūna – lietuvių medžioklės, žvėrių deivė.

 

 • Ragana – apšmeižta deivė, žiniuonių ir gyduolių globėja.

 

 • Kaukai – vaisingumo, derliaus turtų dvasios.

 

 • Aitvarai – atmosferos, vandens, debesų saugotojas, turintys ryšį su žeme ir jos turtais.

 

 • Laumė – viena seniausių lietuvių dangaus ir žemių deivių.

 

Nuotraukoje – pagonių altorius Kauno rajone, Zapyškyje.