Žinomas amerikiečių psichologas prof. Johnas Gottmanas, remdamasis keturis dešimtmečius trukusiais tyrimais, išskyrė penkis porų tipus. Trys iš jų priskiriami laimingai sąjungai, du – nelaimingai. Žinant savo suderinamumą, lengviau suprasti, ar verta spręsti konfliktus, ar metas nutraukti santykius.

 

Close,Up,Photo,Of,Cheerful,Excited,Glad,Careless,Happy,WithKonfliktų vengianti pora

 

Partneriai iki minimumo sumažina santykių aiškinimosi, barnių, nesutarimų tikimybę. Vietoj to akcentuoja bendrą gerovę ir komfortišką mikroklimatą. Žmonės nutyli tai, kas nepatinka, užgniaužia nepasitenkinimą, susilaiko nuo priekaištų, kad nedrumstų ramios upės tėkmės. Kita vertus, jie taip pat neišsako savo poreikių ir norų. Pirma, nenori nuvilti, nuliūdinti partnerio. Antra, yra įsitikinę, jog patys kuria asmeninę laimę. Pora priima santykius tokius, kokie jie yra, ir džiaugiasi laiminga idile. Prof. J. Gottmanas pabrėžia, kad tokiam ryšiui būdinga sveika nepriklausomybės ir tarpusavio priklausomybės pusiausvyra. Partneriai gerbia vienas kitą kaip atskiras asmenybes, nenori pakeisti charakterio, nesisavina ir nekonkuruoja. Jie turi aiškias ribas ir geba sutarti, net jei interesai išsiskiria. Žmonės nesiekia akcentuoti ar juo labiau sumenkinti sričių, dėl kurių nesutinka, tačiau labai vertina tai, dėl ko įmanoma kurti santykius ir jaustis laimingiems. Nors partneriai minimaliai reiškia emocijas, išlaiko teigiamo ir neigiamo poveikio santykį maždaug penki prie vieno. Daugelis itin patenkinti savo sąjunga, nes gali realizuoti asmenines ambicijas, atliepti savo poreikius ir netrukdyti vienas kitam. Be to, nepaisant santūrių jausmų, moka bendradarbiauti ir nesijaučia vieniši.

 

Būdingos frazės: „Pamirškime tai, neverta ginčytis“, „Nenoriu tavęs nuliūdinti“, „Nieko tokio, kad taip nutiko“, „Nenoriu ginčytis“, „Pokalbis prie nieko neprives, todėl baikime jį“.

 

Kaip sukurti sveikesnius santykius?

 
 •  Ugdykite konfliktų sprendimo įgūdžius, mokykitės aktyviai klausytis ir ieškoti kompromisų.
 •  Praktikuokite empatiją, emocinį intelektą, kad užmegztumėte intymesnį, dvasingesnį ryšį.
 •  Jei reikia, kreipkitės pagalbos į porų psichologą.
 

Nesutarianti pora

 

Šis tipas visiškai priešingas pirmajam. Partnerių gyvenimas neprimena ramaus ežerėlio, o šniokščia ir putoja tarsi kalnų upė. Žmonės nepaprastai emocingi, impulsyvūs, audringi, todėl garsiai ir stipriai reiškia nuomonę. Nevengia konfliktų. Diskutuodami pradeda nedelsiant įtikinėti partnerį savo teisumu, nori pakeisti nuomonę ir laikosi šio principo iki pabaigos. Debatams nebūtinai būdingi pykčiai. Pora daug juokiasi, linksminasi, pokštauja. Atrodo, kad jiems patinka žaismingai patraukti vienas kitą per dantį. Nevengia konkuruoti, pasiginčyti, tačiau konfliktuodami išlaiko pagarbą ir neįžeidinėja, greitai susitaiko. Santykiuose nėra noro pakenkti, sumenkinti oponentą. Iš esmės žmonės suvokia savo skirtumus, nevengia apie tai priminti ir pabaksnoti pirštu, tačiau nugali bendras interesas būti kartu ir išsaugoti meilę. Teigiamo ir neigiamo poveikio santykis lieka maždaug penki prie vieno, t. y. vieną barnį kompensuoja penkios meilės apraiškos. Nors santykiuose gali pasireikšti nemažai neigiamų jausmų, tarp jų ir pyktis, nesaugumas, nėra paniekos. Partneriai neturi aiškių ribų tarp savo atskirų pasaulių, jų asmeninės erdvės persidengia. Nors jiems tenka ginčytis dėl savo vaidmenų, bendraudami pabrėžia sąjungą ir sąžiningumą.

 

Būdingos frazės: „Aš kalbu apie tai, nes man rūpi“, „Ar tu klausai?“, „Kodėl esi toks nesukalbamas?“, „Pavargau ginčytis“.

 

Kaip sukurti sveikesnius santykius?

 
 •  Mokykitės konstruktyviai spręsti konfliktus – dėmesingai išklausyti, pagarbiai reikšti nepritarimą, diplomatiškai derėtis, ieškoti kompromisų.
 •  Ugdykite sąmoningumą ir emocijų, ypač neigiamų, valdymą. Nepriimkite sprendimų jausmų įkarštyje. Atraskite nusiraminimo terapiją.
 •  Neužkraukite atsakomybės už savo laimę ant partnerio pečių. Pagalvokite, ar nesate emociškai priklausomi nuo antrosios pusės.
 

Vienas kitą palaikanti pora

 

Šios poros sąveika pasižymi lengvumu ir ramybe. Aplinkiniai kalba, kad jie suderinami it dvi to paties obuolio pusės. Partneriai išraiškingai reiškia nuomonę ir norus, tačiau dažniausiai lieka neutralūs ir nesiekia dominuoti. Prof. J. Gottmanas prilygina šį draugystės tipą tarpiniam variantui tarp konfliktų vengiančios ir nesutariančios porų. Daug dėmesio skiriama norint palaikyti ir suprasti partnerio požiūrį, dažnai įsijaučiama į kito jausmus. Santykiuose tvyro pagarba, empatija, kūrybinė laisvė. Partnerio augimas – toks pats svarbus ir džiuginantis, kaip asmeninis progresas. Gyvenime išryškėja skirtumai ir nesutampa nuomonės, bet labai retai ir tik tam tikrose specifinėse srityse, pavyzdžiui, dėl atostogų, vaikų auklėjimo, finansinių įsipareigojimų, buities darbų. Tokiu atveju pora gali pradėti aktyviai konkuruoti ir konfliktai virsta emocingu mūšio lauku dėl valdžios ir lemiamo žodžio. Susipykę neskaudina, nežemina, neniekina. Dažniausiai kalba iš savo perspektyvos ir nenaudoja keršto, revanšo taktikos „Tu – man, aš – tau“. Vėliau nusiramina, iš naujo pergalvoja argumentus ir sutaria dėl kompromisų. Po barnio moka atsiprašyti, prisipažinti klaidas, užglaistant nesutarimus pasitelkia tiek žodžius, tiek apsikabinimus. Vėlgi teigiamo ir neigiamo poveikio santykis sudaro maždaug penki prie vieno.

 

Būdingos frazės: „Suprantu, kaip jautiesi“, „Tavo nuomonė man svarbi“, „Man skaudu girdėti tokius žodžius“, „Aš stengiuosi mūsų labui“, „Dėkoju tau, kad esi šalia“.

 

Kaip sukurti sveikesnius santykius?

 
 •  Nustatykite sveikas ribas ir atvirai išsakykite emocinius poreikius.
 •  Išmokite konstruktyviai kritikuoti ir produktyviai diskutuoti. Užbėkite už akių beprasmiams ginčams.
 •  Dažniau užsiimkite bendra malonia veikla, kuri suartina ir lieka prisiminimuose. Teigiamos asociacijos veiksmingai numalšina ginčo kartėlį.
 

Konfliktiška pora

 

Anot prof. J. Gottmano, šis tipas iš šono panašus į vienas kitą palaikančią porą, išskyrus atvejus, kai partneriai įsivelia į aršų ginčą dėl valdžios ir dominavimo. Atliekant psichologijos tyrimus nustatyta, kad būdinga nesveika ir toksiška santykių dinamika, kai vienas (dažniausiai vyras) puola, o kitas (dažniausiai moteris) ginasi arba tyli aukos pozicijoje. Partneriai išsako vienas kitam daug kritikos, priekaištų, nuoskaudų, kurie kaupiami kasdienybėje, o barnio metu iššaunami kaip parako sviedinys, kas labai pablogina atmosferą. Konfliktuodami partneriai atkakliai gina savo požiūrį, nenori priimti kitos nuomonės. Nėra vietos supratimui ir empatijai, nekalbant apie palaikymą. Barantis pilasi panieka ir pažeminimai, o vėliau tvyro šaltumas ir abejingumas. Partneriai (arba vienas jų) nemoka atsiprašyti ir pripažinti klaidų. Santykiai primena pasivažinėjimą amerikietiškaisiais kalneliais, kai ramybės fazę keičia eiliniai pykčiai. Ši tendencija nuolat kartojasi ir paūmėja kritiniais laikotarpiais, pavyzdžiui, gimus vaikui, praradus darbą, patiriant stresą, susirgus. Deja, teigiamo ir neigiamo poveikio santykis siekia tik vienas prie penkių. Vadinasi, penkis didelius konfliktus atsveria tik viena meilės apraiška. Šios poros atmeta, paneigia partnerio jausmus ir griauna santykius, kurie galbūt iš pradžių turėjo perspektyvą.

 

Būdingos frazės: „Tu niekada manęs nesiklausai“, „Visada manai, kad esi teisus“, „Tu man nusibodai“, „Tu esi melagis“, „Kaip gali būti tokia kvaila?“, „Bus taip, kaip aš pasakiau“.

 

Kaip sukurti sveikesnius santykius?

 
 •  Mokykitės pagarbiai bendrauti ir reikšti savo nuomonę nežeidžiant oponento. Ugdykite empatiją vienas kitam.
 •  Reguliariai dėkokite. Priimkite santykius ne kaip savaime suprantamą duotybę, o kaip dviejų lygiateisių žmonių apsisprendimą.
 •  Partneriui, kuris patiria emocinį ar net fizinį smurtą, rekomenduojama kreiptis į psichologą, sustiprinti savigarbą ir nutraukti toksiškus santykius.
 

Priešiškai nusiteikusi pora

 

Šiam tipui priklauso partneriai, kurie atstovauja dvi skirtingas armijas. Jos kariauja varginančioje ir vienišoje kovoje, kurioje nėra aiškaus nugalėtojo. Tai santykiai, užstrigę aklavietėje. Konfliktuodami žmonės labai skaudina vienas kitą, žemina ir niekina, o po barnio dar ilgai šnairuoja piktais žvilgsniais, atsiriboja tyla ir ignoravimu. Tarp jų tvyro nepasitikėjimas, panieka, emocinis šaltumas, nebylus nusivylimas ir rezignacija. Parako dūmai praktiškai niekada neišsisklaido iki kito susirėmimo. Tai reiškia, kad partneriai nemoka, negali, nenori reikšti vienas kitam šiltų jausmų ir palaikymo. Kiekvienas gyvena savo gyvenimą, o susidūrus bendram interesui kaskart prasideda konfliktas. Prieš tai aptartoje konfliktiškoje poroje dažniausiai vienas partneris linkęs nusileisti, todėl santykiai, nors ir toksiniai, egzistuoja bei tęsiasi. Kenkėjiškas partneris reguliuoja savo negatyvumą, todėl auka (galbūt viltingai tikinti, jog viskas pasikeis) nenori nutraukti ryšio. Šioje priešiškai nusiteikusioje poroje niekas neatlieka emocijų sugertuko ar derybininko vaidmens. Abu elgiasi toksiškai, nuolat pešasi dėl menkiausio preteksto, kad pakenktų, atkeršytų už skriaudą, parodytų galią. Partneriai emociškai atitolę, susvetimėję ir net agresyvūs vienas kito atžvilgiu. Santykiai tęsiasi tik dėl ekonominės, socialinės ar kitos naudos, tačiau dažniausiai nutrūksta, kai vienas iš partnerių pavargsta kovoti. Teigiamo ir neigiamo poveikio santykis itin nepalankus ir siekia nulis prie šešių.

 

Būdingos frazės: „Man nerūpi. Tai tavo reikalas“, „Nekvaršink galvos savo problemomis“, „Aš tavęs nekenčiu“, „Daryk, kaip nori. Man tas pats“, „Atstok“, „Užsičiaupk“, „Aš tau niekada neatleisiu“.

 

Kaip sukurti sveikesnius santykius?

 
 •  Didinkite emocinį intelektą, sąmoningumą ir puoselėkite romantiką. Dažniau užsiimkite bendra veikla ir dalinkitės jausmais.
 •  Parodykite dėkingumą už pastangas kurti santykius. Priimkite partnerį nesiekiant jo pakeisti ar nustelbti.
 •  Pasinaudokite individualios psichoterapijos pagalba. Jeigu suvoksite, kad esate nesuderinami, nutraukite santykius. Jeigu išsprendę vidinius konfliktus vis dar norėsite būti kartu, pradėkite porų terapiją.

Autorius Jurgita Ramanauskienė