Paukščiai – amžinumo išlaikymo pagalbininkai, žmonių gerovės sargai, laisvos dvasios simbolis. Tai tarpininkai tarp dangaus ir žemės, Dievo ir žmogaus. Buvo tikima, jog siela po mirties atsiskiria nuo kūno, įgyja paukščio pavidalą ir apsigyvena Pasaulio medyje, todėl paukščiai – gyvybingumo, nes skraido, gražiai čiulba, bei mirusiojo sielos įsikūnijimas. Žinių atneša ir į sapnus „atskridę“ sparnuočiai.

 

nakties apsuptyje

Sparnuočiai – jungtis tarp žemės ir dangaus

 

Skraiduoliai paukščiai simbolizuoja augimą, vaisingumą, gausumą, dvasinį pakilimą, įkvėpimą, gali numatyti likimą, išpranašauti ateitį. Tačiau geras, gudrus paukštis reiškia suktą, nepatikimą, nedorą ir įtartiną žmogų. Paukštė lizde simbolizuoja rūpestingumą, motinos globą.

 

Paukščių kelias, takas sutampa su kryptimi, kuria paukščiai išskrenda į šiltuosius kraštus. Tikėta, kad šiuo taku paukščiai ir vėlės paukščių pavidalu skrenda į dausas. Tai žemiškojo ir transcendentinio pasaulio jungties įvaizdis, kelias, kuriuo po mirties išeina mirusiųjų sielos.

 

Paukščio plunksnos dėl panašumo į augalų lapus simbolizuoja augmeniją. Plunksnos sietos ir su saulės simbolika. Vėjo nešiojama plunksna simbolizuoja lengvabūdį, savo nuomonės neturintį žmogų.

 

Gimimo ir visatos simboliai – paukščių kiaušiniai. Tai kartu ir vilties, nemirtingumo ir vaisingumo simbolis. Geltonas trynys asocijuojasi su auksu, baltymas – su sidabru.

 

Paukščiai sapne

 

Jeigu sapnuojami čiulbantys paukščiai, tai – teigiama pranašystė. Paprastai tai pranašauja laimę, pinigus ir naudingas pažintis. Kitokia sapno reikšmė, jeigu sapnuojate paukščius nupeštomis plunksnomis. Šis sapnas gali reikšti materialius sunkumus.

 

Jeigu paukščius sapnuoja mergina, tai toks sapnas gali reikšti naują meilę arba net laimingas vedybas.

 

Sapne regimas baltos spalvos paukštis pranašauja, jog netrukus sulauksite žinios. Blogas naujienas žada juodos spalvos paukštis.

 

Regėti skraidančius paukščius reiškia klestėjimą, blogų laikų pabaigą.

 

Jeigu sapnuojate, kad į jūsų langą snapu pabeldė ar atsimušė paukštis, tai reiškia netektį. Likimo permainas pranašauja sapnas, kuriame pats esate paukštis.

 

Antis

 

 

Antis yra plepumo simbolis. Jeigu sapnuojate šį sparnuotį, tai toks sapnas gali reikšti, jog susitaikysite su žmogumi, su kuriuo nesutarėte.

 

Balandis

 

Tai daugelyje šalių šventas mirusiojo dvasios simbolis, dangaus pasiuntinys, dažniausiai minimas Biblijoje, tinkamas aukoti paukštis. Tai ramybės, taikos, nekaltumo, švelnumo, tyrumo, meilės ir ištikimybės simbolis. Du balandžiai reiškia sutuoktinių laimę ir atsidavimą. Sapnuojami balandžiai pranašauja santarvę šeimoje, džiaugsmą. Jeigu sapnuojate skraidančius balandžius, gausite žinią iš toli.

 

Gaidys

 

Gaidys – laiko skaičiuotojas, piktų dvasių vaikytojas, ryto, saulės patekėjimo, prasidedančios dienos pranašas, kurio giedojimas siejamas su gamtos ritmo nuolatine kaita, atgimimu, nes jo giesmė skelbia aušrą ir simbolizuoja budrumą bei šviesos pergalę prieš tamsą. Kartu tai drąsos, kovos ir vyriškumo simbolis. Kartais gaidys gali reikšti ir menką, silpną arba mėgstantį peštis žmogų. Raudonas gaidys – gaisro ženklas. Jeigu sapnuojate gaidį, tai toks sapnas reiškia, jog atėjo palankus laikas sėkmei, bet tai gali jus paversti garbėtroška. Visapusišką, ypač materialinę sėkmę pranašauja sapnas, kuriame pagaunate gaidį.

 

Gandras

 

Gandras, kasmet sugrįžtantis į savo lizdą, yra vaisingumo, šeimos gausumo, vaikų pareigos tėvams, turto kaupimo simbolis. Tikėta, kad namai, kur peri gandrai, yra laimingi, nes saugo nuo gaisrų ir negandų, todėl yra ir laimės simbolis. Gandras sietas su žmogumi, jo gyvenimo sėkme, geru likimu.

 

Jeigu sapne regite vaikščiojantį gandrą, jūsų lauks laiminga santuoka. Tačiau jeigu matote skrendantį gandrą, vargu, ar pavyks įgyvendinti sumanymus.

 

Garnys

 

Antikoje buvo laikomas šventu. Ilgas garnio snapas simbolizuoja paslėptos išminties pasiekimą ir smalsumą. Iš čia kilęs ir posakis: „Kur kiši snapą?“ Garnys sapne pranašauja šeimos pagausėjimą. Jeigu girdite garnio kalenimą, tai perspėjimas apie galimą vagystę.

 

Gegutė

 

Dėl to, kad deda kiaušinius į kitų paukščių lizdus, laikoma blogio įsikūnijimu. Simbolizuoja santuokinę neištikimybę. Kartu siejama su vaisingumu ir lietumi. Gegutės kukavimas skelbia pavasarį. Sapne girdėti kukuojančią gegutę reiškia džiaugsmą ir laimėjimus. Kitokia sapno reikšmė, jeigu girdite prie lango tupinčią ir kukuojančią gegutę. Toks sapnas gali reikšti gresiančią nelaimę.

 

Genys

 

Daugelis tautų tikėjo, kad genys turi magiškų galių ir neša laimę, yra pranašas, kuris žino, kada kaip keisis orai. Krikščionybėje dėl nepaliaujamo kalimo jis yra nuolatinės maldos simbolis, nors kartu įkūnija ereziją ir šėtoną. Jeigu sapne matote įvairiaspalvį genį, pateksite į linksmų žmonių draugiją. Jeigu pagaunate genį, jūsų laukia džiaugsmas.

 

Gulbė

 

Gulbė – simbolis grožio, tyrumo ir žavesio. Mirštančios gulbės giesmė – džiaugsmo, pereinant į pomirtinį gyvenimą, ir žmogaus paskutinio darbo ar paskutinių žodžių simbolis. Mitologijoje pagauta gulbė paprastai virsta moterimi, kurią vedęs bedalis vaikinas tampa turtingas. Teigiamos gulbės asociacijos ne tik mitologijoje. Jeigu sapnuojate gulbę, laukia laiminga santuoka. Jeigu sapne atkreipiate dėmesį į gulbės sparnus, patirsite didelį džiaugsmą.

 

Lakštingala

 

Dėl malonaus, bet kartu graudaus giedojimo yra meilės, ilgesio ir skausmo simbolis. Taip pat simbolizuoja tą, kuris meiliai, pataikaujamai kalba. Sapne girdėti giedant lakštingalą – laimė santuokoje.

 

Papūga

 

Simbolizuoja pavasarį ir vaisingumą. Kadangi ji garsiai pamėgdžioja, tai reiškia pajuoką. Apskritai papūga sapnuojančiajam pranašauja apgavystes. Toks sapnas perspėja atidžiau rinktis žmones, su kuriais bendraujate.

 

Pelėda

 

Pelėda simbolizuoja nežinios tamsą skrodžiančią išmintį. Tikėta, kad joje tūno įsikūnijusios žmogaus likimą lemiančios savybės. Kadangi pelėda yra išminties simbolis, buvo laikoma žiniuonių palydove. Vėliau pelėda pradėta laikyti blogio ženklu ir imta tvirtinti, jog tai nakties paukštis, kurio klyksmas pranašauja nelaimę ir mirtį. Sapne matyti pelėdą – gali susirgti artimas žmogus. Nelaimingus atsitikimus pranašauja sapnas, kuriame girdite pelėdą kuvėkčiojant.

 

Povas

 

Povas – tai saulės ir nemirtingumo simbolis. Vyrui toks sapnas reiškia, jog jo mylimoji bus graži. Moteriai toks sapnas pranašauja sutikti išvaizdų vyrą. Susituokusiems sapnas reiškia sėkmę.

 

Strutis

 

Kadangi kiša galvą į smėlį, simbolizuoja žmones, kurie slepiasi nuo tiesos. Stručio kiaušinis – atgimimo simbolis. Sapnuojamas strutis reiškia turtus.

 

Šarka

 

Šarkos čirškėjimas pranašauja vaidus šeimoje. Jeigu šarką matote sapne, būkite atsargūs, galite būti apvogti. Taip pat sapnuojama šarka reiškia, jog pernelyg siekiate garbės.

 

Vanagas

 

Vanagas – tai saulės paukštis, kurio simbolika panaši į erelio ir sakalo. Viduramžių mene – tai mirties simbolis. Sapne vanagas pranašauja apgaulę. Jeigu sapne vanagas jus puola, bet jums pavyksta išsivaduoti, tai reiškia, jog reikalai išsispęs teigiamai.

 

Višta

 

Višta – tai motiniškos globos simbolis. Krikščionybėje višta su viščiukais primena Kristų su tikinčiaisiais. Sapne toks reginys pranašauja šeimos pagausėjimą, o nevedusiems – laimingą santuoką. Senovės Lietuvoje višta, dedanti kiaušinius, iš kurių išsirita gyvas viščiukas, buvo nesibaigiančio gyvenimo simbolis. Sapne matyti kiaušinius dedančią vištą reiškia turtų pagausėjimą.

 

Žąsis

 

Šis sparnuotis siejamas su Pirmykšte žąsimi – Visatos kūrėja, kuri padėjo pasaulio aukso kiaušinį, todėl žąsis laikoma tarpininke tarp dangaus ir žemės. Kartu tai ir saulės paukštis, budrumo, meilės, vaišingumo ir santuokinės ištikimybės simbolis.

 

Sapne žąsų gagenimas perspėja apie pavojų ar ligą. Jeigu žąsys skraido, tai toks sapnas sako, kad greitu laiku išvyksite į kelionę. Kiaušinius perinti žąsis reiškia pelningą darbą.