Visi tėvai vaikams linki geriausio ir nori, kad tarp bendraamžių išsiskirtų savo gabumais, išmintimi ir puikiu bendravimu. Kad būtų lyderiais? Kodėl ne! Tačiau ką daryti, jei vaikas – tik paprastas vidutiniokas, kaip pastūmėti jį lyderiavimo link?

 

Kas yra lyderis?

 • Jį mėgstama ir gerbia bendraamžiai.
 • Daro įtaką kitiems siekdamas tikslų.
 • Prisiima atsakomybę už grupę.
 • Sprendžia apie kitų vaikų gebėjimus ir suranda jiems tinkamą vietą grupiniuose užsiėmimuose.
 • Išsiaiškina, kas veikloje yra netinkama ir parodo kitiems, kaip ją patobulinti.
 • Jo prašo pasiūlyti naujų idėjų.
 • Jo ieško, kai reikia priimti sprendimą.
 • Pajaučia, ko nori kiti ir padeda jiems tai gauti.
 • Entuziastingai imasi naujų užsiėmimų.
 • Kai pasitaiko galimybė, bendraamžiai jį išrenka vadovauti.
 

Vystykite vaiko klausymosi įgūdžius

Šeimos pokalbių metu praktikuokite „Girdžiu, ką tu sakai“ strategiją. Tėvai turi būti tarpininkai, kurie padeda šeimos nariams išgirsti vienas kitą, paprašydami kiekvieno, kuris nori kalbėti, prieš tai perfrazuoti kalbėjusiojo mintis. Tai leis užtikrinti, kad kiekvienas pokalbio dalyvis ne tik išreikš savo nuomonę, bet ir klausydami stengsis suprasti, ką nori pasakyti kiti.

 

Kompetentingų žmonių įtaka vaikui

Tegul jūsų būsimasis direktorius skaito įvairius leidinius apie įžymius, įkvepiančius lyderius, žiūri apie juos filmus ir domisi jais internete, taip pat supažindinkite su savo pažįstamais žmonėmis, kuriems būdingos lyderių savybės. Geriausia mokytis turint tinkamą pavyzdį! Kartu aptarkite, kokias technikas naudoja jūsų vaiką sužavėjusios asmenybės, ko galima būtų iš jų išmokti.

 

Modeliuokite gerą elgesį pavyzdžiais

Vaikas turi matyti, kaip drąsiai, tačiau maloniu tonu ir su pagarba skiriate užduotis namus remontuojantiems meistrams, kaip užsisakote maistą restorane ir pan. Tapkite įkvepiančiu pavyzdžiu, parodančiu, kad sprendimus priimti ne tik sunku, bet ir smagu!

 

Nepamirškite pagirti

Ugdant vaiko lyderiavimo savybę nepaprastai svarbus vaidmuo tenka rodomiems pavyzdžiams. Negailėkite komplimentų ir pagyrų, kai tik jų nusipelnoma, ir skatinkite vaiką elgtis taip pat. Pagirkite mažylį, kai matote, kad jis pamalonina komplimentais kitus. Kalbėdami apie įžymius žmones atkreipkite dėmesį į ypatingus jų pasiekimus, paaiškinkite, kuo jie svarbūs visuomenei. Kiek įmanoma anksčiau mokykite vaiką stebuklingųjų žodelių „prašau“ ir „ačiū“.

 

Kalbėkitės apie lyderystės stilius

Diskutuokite su vaiku apie tai, kaip žmonės vadovauja sporto būreliams, labdaros organizacijoms arba verslo įstaigoms, aptarkite, kaip reikia elgtis vienokiomis, ir kaip – kitokiomis aplinkybėmis norint tinkamai motyvuoti žmones ir paskatinti juos kuo efektyviau veikti dėl bendro tikslo. Padėkite vaikui suprasti, kad egzistuoja skirtingi lyderystės stiliai: vieni jų labiau remiasi veiksmų inicijavimu, o kiti – asmeninių savybių bei jausmų atpažinimu ir tinkamu žmonių palaikymu.

 

Padėkite pažinti ir pripažinti kitų stiprybes

Geras lyderis – ne tas, kuris jaučiasi už visus viršesnis, o tas, kuris sugeba įvertinti unikalias kitų savybes ir nukreipti jas bendro tikslo link. Be to, vaikas turi išmokti pasitikėti ne tik savimi, bet ir mokėti pripažinti kitus. Šiam tikslui galima paskatinti vaiką lankyti tokius būrelius, kuriuose jis galėtų susipažinti su kitų talentais, kuriems pats gabumų neturi.

 

Dalyvaukite įvairiose veiklose

Suteikite vaikui galimybes kiek įmanoma dažniau dalyvauti kuo įvairesnėje formalioje ir neformalioje veikloje, susipažįstant ir bendraujant su kuo įvairesniais žmonėmis. Tai suteiks jam puikių progų ne tik pamatyti, kaip elgiasi lyderiai ir mokytis iš jų pavyzdžio, bet ir pačiam išbandyti savo sugebėjimus.

 

Lyderio savybės

 • Lyderis sako: „Taip, aš galiu!“ Tai vadinama pozityvaus mąstymo galia. Lyderis supranta, kad žengiant gyvenimo keliu jam teks sutikti ne vieną žmogų, kuris nuolat jam bandys įteigti, kad jis negali daryti kažko ar būti kažkuo. Lyderis turi likti susikoncentravęs ties savo idėjomis nepaisant to, ką aplinkiniai sako ar daro, jis turi sugebėti atsilaikyti kitų spaudimui ir sprendimus daryti pats. Mokykite vaiką ištarti „Taip, aš galiu!“ netgi kai jis pats nėra tuo visiškai tikras. Padėkite jam suprasti pozityvaus mąstymo galią.
 • Lyderis sako: „Tai ne problema, tai iššūkis!“ Tai vadinama sunkumų įveikimu. Kiekvieną dieną visi susiduriame su tam tikrais iššūkiais, kuriuos paprastai vadiname „bėdomis“. Lyderis žino, kad posakis „Aš negaliu, tai ne mano jėgoms“ yra tik nevykęs pasiteisinimas nenorint net pabandyti. Pasiduoti labai lengva. Tačiau iš kiekvienos situacijos yra išeitis ir lyderis jos ieško. Kiekvienas iššūkis gyvenime yra galimybė išmokti ką nors naujo. Mokykite vaiką šio požiūrio, padėkite jam kiekviename sunkume atrasti naudingą pamoką.
 • Lyderis sako: „Aš stengsiuosi iš visų jėgų!“ Tai vadinama meistriškumu. Pastangos viską daryti kiek įmanoma geriau yra kasdienis lyderio pasirinkimas. Lengva būti vidutinybe. Tačiau norint atlikti ką nors geriausiai reikia įdėti nemažai pastangų. Tai lyderio požiūris. Jis nerodo pastangų būti geresniu ar viršesniu už kitus, tai tiesiog iššūkis pralenkti patį save. Mokykite vaiką ne lyginti save ir savo gebėjimų su kitais, o stengtis kasdienius darbus atlikti kiek įmanoma geriau.