„Energija neturi apribojimų“, – sako Reiki meistras, kvantine fizika besidomintis ir 7 metus dvasiniu stuburo tiesinimu užsiimantis Audronis Mikšas. Būtent energija, kuri sruvena ne tik žmogaus kūne, bet ir apskritai visur, yra raktas, padedantis spręsti fizinio kūno ir dvasinio pasaulio problemas. Tik tai suprasti žmonėms gali būti sunku, nes daugelis subtiliojo pasaulio tiesų nepriimtinos mokslo suformuotam protui. Tačiau tai nėra neperžengiama kliūtis. Ieškantys pagalbos, ją gali gauti net per atstumą, reikia tik jos paprašyti ir priimti energiją atvira širdimi.

 

reiki

Pasaulio (ne)pažinimo ribos

 

Pirmą kartą išgirdus apie energetinį gydymą natūraliai kyla daugybė klausimų. „Protas energiją ir jos poveikį suvokia labai ribotai, tačiau pasąmonė yra kas kita. Ji gali priimti ir naudoti žmogui pasiųstą energijos impulsą bei konkrečią užduotį“, – sako A. Mikšas. Tai viena priežasčių, kodėl dvasinėmis praktikomis ir energetiniu poveikiu užsiimantis Audronis negali prisistatyti įvardydamas tik vieną profesiją bei tuoj pat paaiškina: „Energija domina ne tik netradicinės medicinos praktikus, bet ir kvantinės fizikos mokslininkus. Beje, pastarieji vis dažniau prieina prie tų pačių išvadų, kaip ir išminčiai ar praktikai. Ypač tuomet, kai tenka pripažinti energijos visagališkumą ir nepaneigiamumą.“ Nepaisant naujausių mokslo atradimų, daugelis tiesų, kurias puikiai suvokė senosios civilizacijos, šiuolaikiniam žmogui dar nėra visiškai priimtinos. Pagal Meksikos indėnus, egzistuoja trys sąmonės lygmenys: žinojimas, nežinojimas ir nežinybė. Žinojimas yra tai, ką žmogus augdamas, patirdamas ir nuosekliai mokydamasis sukaupė savo sąmonėje. Nežinojimas yra sritis, kurią gilindamasis ir plėsdamas savo pažinimo ribas žmogus gali sužinoti. Trečioji sąmonės būsena yra sudėtingiausia. Čia atsiduria visa tai, ko žmogui perprasti ir pažinti tiesiog nelemta. Kvantinės fizikos mokslininkams nežinybės ribos yra didžiojo sprogimo teorija – tas momentas, kai susikūrė visata. Kitiems žmonėms, kurie nesigilina į visatos sandarą ar dvasinį pasaulį, šios nežinybės ribos yra dar platesnės, pvz., elektros perdavimas arba net mirtis. Nors visi žino, kad tai yra, tačiau negali suvokti, kokios jėgos šiuos procesus iš tiesų valdo. Visgi esminis dalykas yra suvokimas, kad, nepaisant šių pažinimą ribojančių veiksnių, visatos ir energijos dėsniai egzistuoja. Nesvarbu, ar žmogus jais tiki, ar ne. Tai didžioji paslaptis, sykiu didžiausia kliūtis mėginant perprasti pasaulio, kartais ir žmogaus gyvenimo, tvarką.

 

Nuo smegenų bangų iki jausmų

 

„Realybe paprastai laikoma tai, ką susitariame ja laikyti“, – sako A. Mikšas ir priduria, kad energetinį poveikį iš dalies žmonėms suprantamu būdu galima paaiškinti remiantis smegenų bangų teorija. Smegenų bangos – elektromagnetinės bangos, kurios susidaro žmogaus galvos smegenyse. Yra žinoma, kad kiekvienas elektrocheminis neuronų impulsas sukuria tam tikro dažnio elektromagnetinį lauką. Jį galima išmatuoti elektroencefalografu (EEG) arba kitais prietaisais. Smegenų bangas galima užfiksuoti, todėl jas įmanoma ir moksliškai apibūdinti.

 
 • Beta bangos siejamos su koncentracija, susikaupimu, budrumu bei pažinimu. Beta bangos svyruoja tarp 13 ir 40 Hz. Tai kasdienė smegenų būsena.
 
 • Alfa bangos susijusios su atsipalaidavimu, vaizduote ir vizualizacijomis. Šis bangų ciklas juda 7–12 Hz dažniu. Jos taip pat siejamos su saugumu ir yra puiki būsena, siekiantiems nusiraminimo.
 
 • Teta bangos siejamos su meditacija, intuicija, atmintimi ir pirmą kartą buvo pastebėtos skenuojant medituojančių vienuolių smegenis. Ši būsena gana paslaptinga ir nesuprantama, nes smegenų bangos sulėtėja iki tokio lygmens, kuris paprastai pasiekiamas miegant. Teta bangų ilgis – 4–8 Hz.
 
 • Delta bangos juda maždaug 0–4 Hz dažniu ir atsiranda tuomet, kai žmogus labai giliai įminga. Ši būsena būtina norint atgauti jėgas ir sveikti. Siejamos su pasąmone – vieta, kurioje gimsta intuicija. Taip pat tai dirbtinės komos būsena.
 
 • Gama bangos labai greitos – per 40 Hz, išskirtiniais atvejais gali siekti net 130 Hz. Apie tokią smegenų būseną nėra daug žinoma. Tyrimai rodo, kad gama bangos siejamos su aukšto lygio informacijos suvokimu.
 

Visgi toks žmogaus priimamos ir skleidžiamos energijos apibūdinimas tik remiantis smegenų vibracija nėra galutinis. Juk patiriamų jausmų racionaliai paaiškinti neįmanoma. Jie nepriklauso fiziniam pasauliui. Tad nors stengiamasi paaiškinti, kas tai yra, tačiau to padaryti nepavyksta nei mokslininkams, nei poetams. Smegenų vibracijos ir jausmai svarbūs mėginant perprasti, kaip veikia nuotolinis energetinis gydymas. Dalinai energetinį poveikį galima išmatuoti, tačiau pojūčiai, kurie apima per energetinį seansą, neišmatuojami ir nepaaiškinami. Juos reikia pajusti pačiam. Todėl nenuostabu, kad einant dvasinio tobulėjimo keliu žmonėms tenka ne tik gilintis į tai kaip į mokslą, tačiau ir patirti jausmus, juos įsisąmoninti, mokytis šiuos jausmus savyje išlaikyti, o galiausiai perduoti kitiems.

 

Patyrimo svarba

 

Dvasinio tobulėjimo siekia nemaža dalis šiuolaikinių žmonių ir tai džiuginanti tendencija. Vis dažniau atrandama meditacija, sąmoningo kvėpavimo praktikos, kiti individualūs metodai. Dvasinis tobulėjimas gali atverti žmogui tokių galimybių, kurių anksčiau net nebūtų pajėgęs įsivaizduoti. Kai smegenys pasiekia tam tikrą lygmenį, perduoti per atstumą mintis nėra sunki užduotis. Tiesa, A. Mikšas tuoj pat priduria: „Per nuotolį perduodamos mintys nėra konkretūs žodžiai. Tai energijos ir vibracijos.“ O joms galioja kiek kitokie fizikos dėsniai nei kūnui. Kvantinė fizika moko, kad informacija (taip pat laikoma viena energijos rūšių) yra kiekviename taške kiekvieną momentą. Tad ją paimti ir gauti galima bet kada. „Nors tai skamba sudėtingai, iš tiesų dvasinių energijų pasaulis paklūsta savai ir griežtai apibrėžtai logikai. Įsivaizduokite, kad gyvenate ne plokštumoje, o burbule. Jame juk viskas egzistuoja vienu metu ir viskas gali būti pasiekta. Reikia tik pasisukti ir ištiesti ranką“, – aiškina A. Mikšas. Kitaip tariant, tenka pakeisti sąmonės būseną, kad atsivertų energijų pasaulio suvokimas. Tuomet nuotolinis energijos ar konkretaus impulso perdavimas neatrodo mistiškai ar keistai. Visgi kol kas daugelyje valstybių, tarp jų ir Lietuvoje, nuotolinis energetinis poveikis negali būti vadinamas gydymu. Tačiau beveik visos dvasinės praktikos tai priima kaip savaime suprantamą dalyką, kuriuo naudojamasi labai dažnai. Dabartinėmis sąlygomis, kai judėjimas ir susitikimai taip griežtai apriboti, nuotolinis energetinis poveikis gali būti naudojamas. Tam nereikia ypatingo pasiruošimo, energiją priimantis asmuo neprivalo specialiai pasiruošti ar būti dvasinio tobulėjimo praktikas. Mat realus poveikis padaromas tuomet, kai smegenys veikia žemų bangų (alfa, teta) lygyje. Tai žmogus gali pasiekti tiesiog nusiraminęs ir sąmoningai būdamas atviras. Per pirmąjį seansą ne visi pajunta, kad jų kūnams duodamas tam tikras impulsas. Tačiau jis egzistuoja, nepaisant to, ar pojūčiai (ne)užplūdo.

 

Paslaptingoji ląstelių atmintis

 

„Norint suvokti, kaip veikia nuotolinis energetinis perdavimas, svarbu prisiminti, kad kiekviena organizmo ląstelė veikia savu ritmu ir turi atmintį“, – pasakoja A. Mikšas. Kartais ląstelės paveikiamos momentiniu poveikiu. O kai kuriems procesams išjudinti reikia kelių, net keliolikos seansų. Tai priklauso ir nuo sprendžiamos problemos, ir nuo to, kaip žmogus pasirengęs priimti informaciją. Beje, dvasiniame pasaulyje egzistuoja sava tvarka. Kaip pasakoja A. Mikšas, žmogus turi prašyti ir duoti sutikimą, kad informacija ir energija jį pasiektų. Nereikėtų šiai tvarkai nusižengti, nes iš tiesų niekas kitas negali daryti poveikio žmogaus fiziniam ar subtiliesiems energetiniams kūnams, jeigu to nėra pageidaujama. Taip pat svarbu prisiminti, kad žmogaus kūnas ir jo energijos veikia savaime, gyjama ne tiek dėl poveikio, kiek dėl noro gyti ir atvirumo priimti siunčiamus impulsus. Per nuotolinį energetinio poveikio seansą žmogus taip pat turėtų žinoti, kokia žinia, informacija ir energetinis impulsas jam siunčiami. Visgi pats svarbiausias dalykas – aktyvių pastangų nenaudojimas. Nors skamba keistai, tačiau pastangos dažnai sutrukdo priimti pokyčius. Mat kvantiniame (begalinių galimybių) pasaulyje nėra dualizmo – vienu metu egzistuoja ir „taip“, ir „ne“, ir „noras“, ir „nenoras“. Tad tenka mokytis suvokti tokius prieštaravimus bei vienu metu labai norėti, kad procesai prasidėtų ir nuo jų atsiriboti. Tuomet, kai stengiamasi pajusti energijų vibracijas, konkrečius pokyčius ar pojūčius, kanalas gali ir užsiverti. Juk kiekvienas jausmas, juolab žodis, kurį žmogus pasiunčia visatai, yra itin reikšmingas. A. Mikšas, komentuodamas ištartų žodžių svarbą, pasakoja, kad tais atvejais, kai žmonės sau pažada stengtis pasveikti, jie pasiunčia į aplinką žinutę, jog dės pastangų, tačiau rezultato nesulauks. „Mes sau, savo ląstelėms ir dvasiniam pasauliui turime pranešti ne apie ketinimą, o apie realybės pokytį“, – sako specialistas. Tuomet tai taps tiesa, ląstelės tam tikru momentu šią realybę priims ir ims pamažu keistis – veikti pagal naują programą. Mat didžiuosius pokyčius inicijuoja kur kas subtilesnė intencija. Tai yra ir visiškas atsipalaidavimas, ir stiprus troškimas gyti vienu metu.

 

Ypatingas energijų poveikis

 

Iškart to pasiekti nepavyksta, tačiau, kaip teigia A. Mikšas, treniruodamasis, dirbdamas ir tobulėdamas žmogus gali pasiekti labai daug. Žmogus pajėgus išmokti energiją valdyti mintimis. Juk ji krypsta ten, kur keliauja mintys. O patyrimas gali ateiti per sąmoningumo praktikas, meditaciją. Daugeliu atvejų fiziniai pojūčiai pasireiškia tuomet, kai žmogus išmoksta sąmoningai kvėpuoti. A. Mikšas sako, kad pati ryškiausia fizinių pojūčių forma yra dvasinis stuburo ištiesinimas. Jis įvyksta akimirksniu. Seansų metu galima išvysti, kaip sveikatos sutrikimo kamuojamo asmens kojos susilygina, nugara tiesiogine prasme išsitiesina. Greitai paveikiamas radikulitas, nyksta skausmai. „Kiekvienas žmogus yra individualus, tad ir jo gijimo procesas nevienodas“, – išmintimi dalijasi A. Mikšas. Praktikas paaiškina, kad dalijimasis energija, kito gydymas ir pačiam padeda gyti bei stiprėti. Itin daug teigiamų pojūčių patiriama tuomet, kai sprendžiamos sunkios, gyvenimo kokybę gadinančios problemos. Atlikus diagnostiką ir energetinį poveikį gali palengvėti kvėpavimas, keistis laikysena ir kitos kūno funkcijos. Visgi kalbant apie energetinį poveikį nereikėtų apsiriboti tik fiziniais pojūčiais ar būklės pokyčiais. Kinta ir dvasinė būsena. Tam reikia tik tinkamo impulso. Tačiau energetinio poveikio nereikėtų suabsoliutinti. Tai nėra panacėja nuo visų ligų, mat žmogaus protas, sąmonė, įsitikinimai ir daugelis kitų veiksnių sukuria tam tikrus apribojimus. „Kaip jau kalbėta, ši sritis žmogui suvokiama tik nedidele dalimi“, – patikslina A. Mikšas. Visgi net nesuvokiant, nuotoliniu energetiniu poveikiu galima pasinaudoti. Juk dalis žmonių į šį pasaulį atkeliauja jau stokodami labai svarbios meilės energijos. Energetiniu poveikiu galima duoti ląstelėms meilės programą. Ląstelės išpildo savo gyvavimo ciklą, atsinaujina ir tik tuomet gali prasidėti naujas, geresnis žmogaus gyvenimas. Todėl A. Mikšas negaluojančius, sunkumų kamuojamus ar negalinčius gauti pagalbos dėl karantino apribojimų kviečia pasinaudoti nuotolinio energetinio poveikio galimybėmis.

 

Trumpai

 
 • Per energetinius seansus pašalinamos skausmo, blogos savijautos priežastys, atsikratoma energetinių kliūčių, neleidžiančių tobulėti. Jei vargina nuovargis, neviltis, nėra džiaugsmo, harmonijos, galima išmėginti nuotolinį energetinį poveikį.
 • Energetinis poveikis gali būti reikalingas po emociškai sunkių patirčių, traumų, netekčių. Tuomet padedama atrasti pusiausvyrą.
 • Išvertus iš japonų kalbos, žodis „Reiki“ reiškia „universalioji gyvybinė energija“, kuri persmelkia visa, kas gyva. „Rei“ vadinama išorinė universali visatos gyvybinė energija, „ki“ – vidinė gyvybinė energija. Apie „ki“ energiją žinota daugelyje kultūrų ir religijų, pvz., kinai ją vadina „či“, hinduistai „prana“, krikščionys „šventąja dvasia“.
 • Tarptautinio Reiki mokymo centro duomenimis, šiuo metu yra ne mažiau 4 mln. Reiki praktikų, iš kurių ne mažiau kaip 1 milijonas Reiki meistrų. Visgi šie skaičiai yra apytiksliai ir manoma, kad realiai yra daugiau praktikų.
 • 2007 m. atlikto tyrimo duomenimis, JAV bent vieną Reiki seansą per metus gavo apie 1,2 mln. gyventojų, iš kurių 161 000 vaikų.
 • Reiki giliai atsipalaiduoja kūną, kuriame aktyvuojasi savireguliacijos procesai, vyksta savaiminis gijimas bei atsikūrimas. Tyrimo rezultatai rodo, kad po Reiki seansų sumažėja ligų simptomai, padidėja funkcionalumas, gerėja bendra savijauta ir gyvenimo kokybė.