DJI_0593

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) užsakymu buvo parengtas susistemintos medžiagos katalogas, kuris padės gyventojus plačiau supažindinti su atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) priemonių pritaikymu daugiabučių modernizavimo projektuose. Leidinyje suprantamai ir aiškiai pateikta informacija apie priemones, kurios vertinamos kaip klasikinės, nors daugeliui gyventojų gali būti nežinomos.

 

Sukurti įrankį, kuris leistų gyventojams ir daugiabučių administratoriams lengviau bei paprasčiau susipažinti su AEI, jų taikymu ir kita technine informacija, buvo nuspręsta, nes gyvendinant daugiabučių atnaujinimo programą, valstybės institucijos pradės skirti paramą tik tiems projektams, kurie pasiekia A energinio efektyvumo klasę ir pritaiko AEI – saulės elektrines, vėjo jėgaines ar kitas priemones.

 

„Kataloge pateikiama apibendrinta informacija apie AEI technologijas, kurios gali būti pritaikomos individualiuose ar daugiabučiuose namuose. Iki šiol trūko leidinio, kuris būtų skirtas ne tik mokslininkams, projektuotojams, bet ir gyventojams, kurie, skaitydami šį leidinį, susipažins su galimomis technologijomis, kurios gali būti įdiegtos daugiabučiuose pastatuose“, – sako Saulius Skrodenis, Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo atnaujintuose /atnaujinamuose daugiabučiuose namuose priemonių ir techninių sprendinių katalogo rengėjas.

 

Potencialas taupyti šilumos energiją

 

Katalogas yra recenzuotas doc. dr. Juozo Bielskaus iš VGTU. Daugiausia remtasi lietuviškais šaltiniais, taip pat užsienio šaltinių informacija, katalogo sukūrimas, informacijos surinkimas ir sisteminimas truko apie 9 mėnesius. Katalogas pasiekiamas APVA puslapyje, jame pateikiama naujausia, 2023 m. informacija. Valstybės institucijų manymu, alternatyvi, atsinaujinanti energetika šiuo metu yra perspektyvi energijos gavybos sritis, kuri naudojama atnaujintuose arba atnaujinamuose daugiabučiuose.

 

„Daugiabučiai gyvenamieji pastatai Lietuvoje, kurie sudaro 60 proc. visų Lietuvos pastatų fondo pagal plotą, sunaudoja daugiausia, t. y. 54 proc., galutinės suvartojamos šilumos energijos. Būtent šioje srityje yra didžiausias šilumos energijos kiekio taupymo potencialas, todėl AEI priemonės, jų diegimas atnaujinamuose ar atnaujintuose daugiabučiuose šiandien ir perspektyvoje itin svarbūs. APVA iniciatyva buvo parengtas šis katalogas, siekiant gyventojus ir daugiabučių namų administratorius paskatinti taikyti AEI priemones“, – teigia Edvardas Petrauskas, Pastatų energinio taupumo departamento Projektų įgyvendinimo ir priežiūros skyriaus patarėjas.

 

Katalogas padės priimti tinkamus sprendimus

 

Naujausiame kvietime valstybės paramai gauti jau taikomi šie reikalavimai, valstybė ateityje paramos lėšas daugiabučių modernizavimo programose skirs tik tiems projektams, kurie leis sumažinti energijos suvartojimą ir naudos AEI. Todėl tikimasi, kad kataloge pateikiama informacija gyventojams padės apsispręsti. Pasak katalogo rengėjų, AEI plėtra daugiabučiuose pastatuose nėra sparti, bet tai gali greitai pasikeisti, daugiabučių finansavimo lygiui priklausant nuo įrengtų atsinaujinančios energijos technologijų.

 

„Leidinyje perteikiamos naujovės mokslo srityje gali būti vertinamos kaip klasikinės, kurios jau pasaulyje diegiamos daugelį dešimtmečių, bet pateiktos technologijos daugeliui gyventojų gali būti naujiena ir naujovė, o leidinys ir skirtas šiai visuomenės daliai. Leidinyje technologijos pateikiamos nuo šilumos transformatorių (saulės kolektorių, šilumos siurblių) iki elektros (saulės jėgainės ir vėjo jėgainės). Leidinyje paminėtos technologijos nėra naujos, bet iki šiol sulaukia mokslininkų dėmesio bei šios technologijos nuolatos tobulinamos, plečiamos pritaikomumo sritys. Galima teigti, kad pagrindinis leidinio originalumas, kad jis yra koncentruotas į daugiabučius pastatus bei skirtas gyventojams“, – sako katalogo rengėjas S. Skrodenis.

 

Daugiau informacijos apie daugiabučių renovacijos programą ir sąlygas rasite APVA tinklalapyje: https://modernizuok.apva.lt/

 

Autorius Kotryna Grušauskaitė

 

zenklas_2015 04 13 APVA_logo_2_spalvos_su_LT_pavadinimu_RGB