Merkaba meditacija yra pakylėto sąmoningumo būsena, kuri kyla geometriniame energijos lauke, esančiame aplink žmogų, ir kuri sukasi šviesos greičiu. Meditacija gydo kūną ir pakylėja sielą. Dėl šiuolaikinio gyvenimo ritmo Merkabos judėjimas yra labai sulėtėjęs, todėl jį reikia suaktyvinti. Kai Merkaba aplink žmogų silpna, jis būna lyg pusiau gyvas, aklas ir kurčias visatos stebuklams.

 

Merkaba vadinama dieviška šviesos priemonė, kuria naudodamiesi dvasiniai mokytojai gali pasiekti aukštesniuosius lygmenis. Hebrajų kalbos žodžiai reiškia šviesa („mer“), dvasia („ka“) ir kūnas („ba“). Merkaba simbolizuoja dvasią arba kūną, spirale apsuptus šviesos ratais. Toji šviesa perkelia dvasią ar kūną iš vienos dimensijos į kitą.

 

Pagal šiuolaikinį ezoterinį mokymą Merkabą sudaro du, simetriškai sujungti, vienodi tetraedrai. Vieno ketursienio viršus nukreiptas į viršų (Dangų), kito į apačią (Žemę).

 

Merkabą sudaro kristalų energijos laukas, kurio struktūra atitinka protą, kūną ir širdį. Energetinis laukas, kurį sukuria iš geometrinių figūrų sudaryta Merkaba, siekia net 17 metrų. Natūraliomis sąlygomis tokių geometrinių figūrų laukas turėtų nuolatos suktis šalia mūsų. Ilgainiui toks judėjimas labai sulėtėjo arba visai sustojo, nes žmonės nustojo kreipti į jį dėmesį arba visai pamiršo. Merkaba vadinamas energijos laukas, kuris yra suaktyvintas ir vėl sukasi. Visiškai suaktyvinta Merkaba atrodo kaip galaktikos struktūra arba NSO. Merkaba meditacija lavina sąmoningumą, nurodo neribotas žmogaus galimybes.