Dažnai galima išgirsti žmones sakant: „Aš niekam nepadariau nieko blogo, niekaip nenusidėjau, todėl už ką likimas man siunčia visas tas ligas? Dievas yra negailestingas“. Tai nėra tiesa. Visų pirma reikėtų suprasti, kad nėra jokio ryšio tarp sąmoningų žmogaus veiksmų ir Dievo. Vedų išmintis teigia, kad viskas priklauso nuo asmens veiksmų (karmos). Karma veikia nuo gimimo tiek dabartiniame, tiek praėjusiame, tiek kitame gyvenime.

 

"indė"

Karma padeda žmogaus sielai suprasti, kad kiekvienas veiksmas turi padarinių ir jei jie nepasireiškia dabar, tai pasireikš vėliau. Štai pavyzdys: žmogus augina šunį. Vieną dieną mylimas augintinis nugaišta, bet žmogus jo niekaip negali pamiršti ilgus metus. Kitame gyvenime žmogaus siela gali įsikūnyti į šunį, o mylimo augintinio – vėl į šunį. Todėl jie vėl galės būti kartu. O jei, pavyzdžiui, asmuo X viename gyvenime nužudytų Y, tai kitame gyvenime Y nužudytų X. Ciklas tęsiasi, kol yra atperkamos visos karminės skolos. Tik dvasiškai nušvitęs žmogus gali išeiti iš šio amžino daugybės gyvenimų ciklo.

 

Kiekvienos ligos priežasčių reikėtų ieškoti karmoje, nes niekas nėra duodama veltui. Kiekviena liga – tai grįžtamasis ryšis už praėjusiuose gyvenimuose padarytas nuodėmes. Štai keletas karminių ligų priežasčių:

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime vogė visuomenės pinigus, kentės nuo gerklės ligų.

 

 • Žmogus, kuris jautė neapykantą brachmanų kastai (dvasininkai, mokslininkai, mokytojai), kentės nuo galvos skausmų.

 

 • Medžių kirtimas ir daržovių vogimas praėjusiame gyvenime, sukels kūno opas.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime apgaudinėjo ir melavo, šiame gyvenime kentės nuo vėmimo.

 

 • Žmogus, kuris nužudys brachmanų kastos atstovą (dvasininką, mokslininką, mokytoją), šiame gyvenime susirgs plaučių tuberkulioze.

 

 • Žmogus, praėjusiame gyvenime užmušęs karvę, taps kuprotas ir silpnaprotis.

 

 • Žmogus, nužudęs skaistų asmenį arba netikrų vaistų pardavėjas, taps raupsuotuoju.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime mėgavosi neteisėtais lytiniais santykiais, atgims eunuchu.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime valgydavo saldumynus ir nepasiūlydavo kitiems pasivaišinti, kitame gyvenime kentės nuo kaklo srities tinimo.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime įžeidė mokytoją (guru), kitame gyvenime susirgs epilepsija.

 

 • Žmogus, praėjusiame gyvenime kritikavęs vedas ir puranas, kitame gyvenime dažnai sirgs gelta.

 

 • Žmogus, praėjusiame gyvenime davęs neteisingus parodymus, taps nebyliu.

 

 • Žmogus, praėjusiame gyvenime vogęs knygas, taps aklu.

 

 • Žmogus, praėjusiame gyvenime paspyręs koja karvę arba brahmanų kastos asmenį, kitame gyvenime atgims raišu.

 

 • Žmogus, praėjusiame gyvenime mėgdavęs meluoti, kitame gyvenime kentės nuo mikčiojimo.

 

 • Žmogus, praėjusiame gyvenime kam nors davęs nuodų, taps pamišėliu.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime kritikuodavo kitų dievus, kentės nuo epilepsijos.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime įžeis vedas arba žynius, kentės dėl inkstų veiklos sutrikimų.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime mėgdavo liežuvauti, turės širdies problemų.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime pasidarė abortą, kitame gyvenime bus nevaisingas.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime žudė gyvates, arklius ir karves, bus bevaikis.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime vogė audinius, kentės nuo odos ligų.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime vogė iš viešojo fondo, turės auglių kaklo srityje.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime vogė maistą, kentės nuo hemorojaus.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime vogė pieną, varškę, „ghi“ lydytą arba paprastą sviestą, susirgs raupsais.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime nusidėjo su kito žmona, 100 gyvenimu atgims šunimi.

 

 • Brahmanų kastos mergaitė praėjusiame gyvenime susitikinėjusi su žemesnės kastos vaikinu, atgims šunimi.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime geidulingai žiūrės į kitas moteris, kentės nuo akių ligų.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime vogė metalus, gyvens nuolatiniame skurde.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime neaukodavo, gims skurdžiumi.

 

 • Žmogus, kuris per Saulės ar Mėnulio užtemimus užsiims lytiniais santykiais, kentės nuo tuberkuliozės.

 

 • Lytiniai santykiai su vyresne moterimi prives prie diabeto.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime vogė baldus, atgims kaip varna.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime vogė maistą, atgims žiurke.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime vogė daržoves ir lapus, atgims povu.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime vogė druską, atgims skruzde.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime vogė vaisius ir gėles, atgims beždžione miškuose.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime vogė batus, žolę ir medvilnę, atgims avimi.

 

 • Triukšmadariai ir medžiotojai atgims ožkomis ir pateks pas mėsininką.

 

 • Brahmanų kastos atstovas, kuris atmintinai nemokės padeklamuoti Gajatri mantros, atgims gerve.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime nesilaikys pažado duoto brahmanui, atgims šakalu.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime išdavė draugą, atgims grifu.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime prekiaudamas stengėsi apgauti pirkėjus, atgims pelėda.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime nemėgo savo žmonos, atgims rausva žąsimi.

 

 • Žmogus, kuris praėjusiame gyvenime nekentė savo tėvo, motinos arba mokytojo, bus nužudytas dar būdamas motinos įsčiose kaip embrionas.

 

 • Moteris, kuri praėjusiame gyvenime blogai elgėsi su savo anyta ir šešuru, keldavo konfliktus, atgims dėle.

 

 • Moteris, kuri barsis su savo vyru, atgims utėle.

 

 • Moteris, kuri paliks savo vyrą ir išeis gyventi pas kitą, atgims lape, driežu arba gyvate.

 

 • Vyras, kuris geis savo draugo žmonos, atgims asilu.

 

 • Žmogus, kuris garbins dievus už pinigus, atgims višta.

 

 • Žmogus, kuris vartos alkoholį arba kitas svaiginančias medžiagas, pirmiausiai atgims vilku, po to šunimi ir galiausiai šakalu.