Magiška „Soigos“ (originalo kalba: „Soyga“) arba „Aldarajos“ (originalo kalba: „Aldaraia“) knyga laikoma itin vertingu XVI amžiaus lobiu. Kurį laiką viena šios mistiškos knygos kopija priklausė žymiam Elžbietos laikų mokslininkui, matematikui, astrologui, okultistui ir alchemikui Džonui Di. Jis buvo karališkųjų rūmų patarėjas. Jam priklausė tuo metu nepaprastai didelė biblioteka, kurią sudarė net 3000 tomų.

 

Britų mokslininkas buvo įsitikinės, kad „Soigos“ knygos puslapiuose užšifruota tai, ką Dievo angelai atskleidė pirmajam vyrui Adomui Rojaus soduose. Knygą sudaro užkalbėjimai ir instrukcijos, burtai, astrologija, demonologija, angelų hierarchija, kilmė ir vardai, ir t.t.

 

Deja, įspūdingosios bibliotekos Dž. Di nepavyko išsaugoti. Nemažai istoriniu požiūriu labai vertingų knygų buvo pavogta iš bibliotekos, dar mokslininkui esant gyvam. Gyvenimo saulėlydyje mokslininkas labai nuskurdo, todėl buvo priverstas išparduoti didelę dalį bibliotekos, kad galėtų išgyventi. „Soiga“ knyga buvo laikoma dingusia iki 1994 metų. Didžiam visų nustebimui dvejas „Soigos“ knygos kopijas atrado mokslininkė Debora Harknes Britų bibliotekoje Londone ir Oksfordo Bodleino bibliotekoje.

 

Knygą sudaro 40 tūkstančių laiškų, kurie suskirstyti atsitiktine tvarka. Tyrėją labiausiai domino 36 paskutiniai knygos puslapiai, kuriuose nubraižytos keistos lenteles, kurias sudaro 36 eilutės ir 36 stulpeliai. Kiekviename langelyje parašyta po lotynų abėcėlės raidę. Iš viso lentelėse yra 46656 raidės. Šifras buvo toks sudėtingas, kad tik 2006 metais mokslininkams, naudojantis sudėtingomis kompiuterinėmis programomis, pavyko atrasti sistemą, kaip išspręsti „Soigos“ knygos rebusą.