Konfliktai ir ginčai dažnai kyla dėl nesugebėjimo išgirsti pašnekovo, nemokėjimo atsidurti jo vietoje, nesusipratimų santykiuose.

 

santykiai

Pagrindinės vienas kito nesupratimo priežastys – nesugebėjimas ir nenoras tiesiai išreikšti savo jausmų, poreikių, norų. Dažnai konfliktai kyla, jei pašnekovai nenori priimti vienas kito pasaulėžiūros, nenori suprasti ir girdėti vienas kito, bet kokia kaina bando primesti savo požiūrį ir būti tikri, kad ginčą laimės.

 

Suprasti kitą žmogų nėra sunku, svarbiausia – norėti tai daryti. Dažniausiai stengiamės pirmiausiai paaiškinti savo poziciją, o tik po to kažkaip išklausome pašnekovą, paviršutiniškai bandydami suprasti jo nuomonę. Tokia situacija susidaro dėl egoizmo, kuris mus užvaldo! Konfliktai kyla dėl nesupratimo, o kartais ir dėl abipusės pagarbos stokos.

 

Išvengti konfliktų ir ginčų gali žmonės, kurie moka giliai suprasti savo jausmus, moka atidžiai išklausyti savo pašnekovą ir tik po to sąmoningai išsakyti savo nuomonę.

 

Reikėtų suprasti, kad žmonės į tuos pačius žodžius įdeda skirtingas reikšmes, todėl frazės suvokiamos kitaip. Ir net tą pačią informaciją, išgirstą vienu metu, kiekvienas interpretuoja savaip.

 

Galite atlikti eksperimentą tarp draugų ar giminaičių. Tarkime, lyja. Pasakykite tokią banalią frazę kaip „Lyja, oras pablogėjo” ir klausykitės savo draugų atsakymų. Be abejo, atsiras neigiamai į orų kaitą reaguojančių ir mėgstančių lietą. Ir kiekvienas turės savų argumentų. Taigi, apie kokią nuomonių vienybę sudėtingesniais klausimais galime kalbėti? Kiek žmonių, tiek nuomonių. Taip ir kyla ginčai ir konfliktai.

 

Pasirodo, kiekvienas žmogus turi savo informacijos suvokimo sistemą. Todėl tos ar kitos situacijos vertinimas vyksta remiantis asmeniniais jausmais ir nieko negalima padaryti. Jei asmenys susiduria su skirtingomis informacijos suvokimo sistemomis, jiems būna sunku vienas kitą suprasti.

 

Psichologai pagal informacijos suvokimą išskiria keturis žmonių tipus:

 
  • audialai,
  • vizualai,
  • digitalai,
  • kinestetikai.
 

Žinant kuriam tipui žmogus priklauso, galima sėkmingai panaudoti pašnekovui suprantamą informacijos perdavimo būdą.

 

Audialai

 

Žmonės, turintys tokį tikrovės suvokimą, geriau suvokia informaciją, ateinančią per klausos organus. Audialaii gerai įsimena perskaitytą informaciją, pateiktą pokalbio metu.

 

Vizualai

 

Jie pasaulį suvokia vaizdais. Jiems lengviau apdoroti informaciją, gaunamą per regėjimą, nes kitos pasaulio vertinimo formos yra mažiau išvystytos. Žmogų, turintį vaizdinį tikrovės suvokimą, išduoda veido mimika. Informacijos priėmimas jiems ateina per vaizdus.

 

Digitalai

 

Šie žmonės pasaulį suvokia logiškai mąstydami. Bet kokiu gyvenimo klausimu jie ieško modelio, nes yra šimtaprocentiniai analitikai. Digitalą galima įtikinti tik pateikus neginčijamų faktų. Jiems reikia pavyzdžių ir įvykių duomenų. Abstrakčios formos jiems nepasitarnaus kaip argumentai.

 

Kinestetikai

 

Kinestetiško žmogaus suvokimas grindžiamas jausmais. Jis dažnai vartoja žodžius: jaučiu šiurpuliukus, aš toks susijaudinęs, džiaugiuosi. Žmonės, turintys tokį suvokimą, atrodo pernelyg emocingi, nervingi. Jie įsisavina informaciją prisilietimu ar judesiu, netoleruoja neveiklumo. Jiems svarbūs emociniai mainai, pokalbiai apie jausmus ir pojūčius.

 
Shutterstock nuotrauka