Nors krikščionybę išpažįsta mažuma Pakistano gyventojų, šv. Kalėdos šioje šalyje yra valstybinė šventė, kurios metu pagerbiamas Pakistano įkūrėjas Muhamedas Ali Džina. Islamo šalyje šv. Kalėdos yra svarbiausia metų šventė 5 milijonams čia gyvenančių krikščionių. Šalyje, kurioje gyvena daugiau nei 162 milijonai žmonių, dauguma krikščionių gyvena vargingai, todėl šv. Kalėdos švenčiamos gana asketiškai.

 

Pakistano mieste Lahore per šv. Kalėdas ir Velykas nuo šv. Antano bažnyčios iki katedros eina tikinčiųjų procesija. Kelias yra ilgas, tikintieji į pamaldas eina keletą valandų. Prieš ir per adventą tikintiesiems vedami dvasiniai seminarai, kurie padeda žmonėms pasiruošti Kalėdoms arba „Bara Din“ (išvertus iš urdu ir pundžabi kalbų – tai reiškia „Didžioji diena“). Šv. Kalėdas taip vadina net Pakistano musulmonai, rašo whychristmas.com.

 

Per adventą krikščionių gyvenvietėse giedamos kalėdinės giesmės. Tikinčiųjų dainininkų grupės eina iš vienų namų į kitus. Namų šeimininkai giesmininkams atsilygina dovanomis. Didžioji dalis gautų pinigų paaukojama labdarai arba bažnyčiai.

 

Krikščionys kalėdiškai dekoruoja savo namus ir ant stogo pakabina žvaigždę. Išpuošiamos ir apšviečiamos gatvės. Kaip ir kitose krikščioniškose šalyse, Pakistane statomos prakartėlės ir puošiamos Kalėdų eglės. Kartais net vyksta gražiausios prakartėlės konkursai! Kartais krikščionys apsikeičia vieni su kitais kalėdiniais pyragais.

 

Kalėdų išvakarėse laikomos vidurnakčio Piemenėlių mišios, kurių metu giedamos džiaugsmingos giesmės. Kai kuriose vietovėse po mišių leidžiami fejerverkai. Žmonės šoka, keičiasi dovanomis.

 

Šv. Kalėdų dieną tikintieji apsirengia gražiausius drabužius ir vėl renkasi į pamaldas. Bažnyčios kiemelyje jie gali būriuotis valandų valandas, bendrauti ir vaišintis čia pat patiekiamomis vaišėmis. Vakare šv. Kalėdos švenčiamos su artimiausiais šeimos nariais ir giminėmis. Suaugusieji šią dieną dažnai lanko tėvus.

 

Linksmų šv. Kalėdų pakistaniečiai linki, sakydami: „Bara Din Mubarrak Ho!“. Kalėdų senelis šioje šalyje vadinamas „Christmas Baba“.