Neapykanta, skirtingos religijos, nacionalizmas, valdžios troškimas, politiniai aspektai – priežastys, dėl kurių dažniausiai kėsinamasi į prezidentų gyvybę. Tokias žmogžudystes planuoja sveiki, savo veiksmus aiškiai suvokiantys asmenys. Tačiau pasitaiko atvejų, kai pasikėsinti ryžtasi sveiką protą praradę, iškreiptai tikrovę suvokiantys, psichinių ligų kamuojami žmonės. Pasikėsinimai į prezidentus ir kitus aukštus pareigūnus žinomi nuo neatmenamų laikų, jų neišvengiama ir šiandien.

   

Abrahamas Linkolnas: susapnuota mirtis

 

Į šio JAV prezidento gyvybę kėsintasi net tris kartus ir daug kartų grasinta. Ketvirtas kartas buvo lemtingas. 1865 m. vieną balandžio rytą Abrahamas pabudo iš siaubingo sapno, kurį tuoj pat papasakojo žmonai: sapne jis regėjo Baltuosiuose rūmuose pašarvotą mirusį žmogų, o kareivis informavo, kad tas žmogus – Amerikos prezidentas.

 

Nors Abrahamas puikiai žinojo apie kiekviename žingsnyje jam gresiantį pavojų, lankytis viešose vietose ir bendrauti su įvairiais žmonėmis jis nevengė. Lemtingąjį vakarą prezidentas su žmona Vašingtone teatre žiūrėjo komediją „Pusbrolis iš Amerikos“. Scenoje vaidinant vieną šmaikščiausių epizodų aplodismentų ir juoko bangą nutildė šūvis. Garsus aktorius Džonas Vilksas Butas paleido kulką prezidentui į galvą. Žinia apie Abrahamo Linkolno mirtį buvo paskelbta balandžio mėnesio 15 dieną 7 valandą 22 minutės – tuo metu šalyje prasidėjo visuotinis gedulas.

 

Apie žudiko paieškas ir mirtį iki šiol sklando daugybė gandų. Oficiali paskelbta versija, kad Butą, kuris slapstėsi daržinėje, myriop pasiuntė kareivio kulka. Yra manančiųjų, kad prezidento žudikas pats pakėlė prieš save ranką. Populiariausia versija, kad vietoj Buto buvo nužudytas kitas žmogus.

   

Džonas Ficdžeraldas Kenedis: sąmokslo teorija

 

Prezidentas Džonas Ficdžeraldas Kenedis 1963 m. lapkričio 22-osios rytą nubudo Teksaso viešbučio kambaryje. Vizitas į šį miestą planuotas siekiant pritraukti kuo daugiau rinkėjų, nes artėjo prezidento rinkimai, kuriuos reikėjo laimėti. Į panašias keliones Džonas dažniausiai vykdavo vienas, tačiau šį kartą padarė išimtį ir drauge pasiemė gražuolę žmoną Žakliną.

 

Lemtingąją dieną prezidentas vilkėjo pilkai mėlyną kostiumą, jo žmona buvo pasidabinusi rausvu kostiumėliu, tabletės formos skrybėlaite ir baltomis pirštinaitėmis. Prezidento Lincoln lėtai važiavo pro gyvenamuosius rajonus, Kenedžiai mojavo susirinkusiai miniai ir džiaugėsi dideliu būriu palaikančiųjų. Laimės akimirkas staiga nutraukė į prezidentą paleisti šūviai. Limuzinas sužeistąjį nugabeno į ligoninę, tačiau pirmą valandą dienos buvo pranešta apie Kenedžio mirtį.

 

Ameriką užliejo gedulo banga: žmonės verkė gatvėse, valdžioje kilo panika. Tačiau visiems labiausiai rūpėjo žudikas. Netrukus buvo rastas šautuvas, iš kurio šauta į prezidentą, ir sulaikytas įtariamasis Li Harvis Osvaldas, turėjęs leidimą naudotis šiuo ginklu. Pradėta įtarinėti, kad prieš prezidentą buvo surengtas sąmokslas. Vieni manė, kad tai Fidelio Kastro ir Kremliaus darbas, kiti buvo įsitikinę, kad Kenedžio mirties troško mafija. Tikrieji nužudymo motyvai neatskleisti iki šiol. Nežinoma, ar Li Harvis veikė vienas, – jis buvo amžiams nutildytas po prezidento mirties praėjus vos dviem dienoms.

 

 

Ronaldas Reiganas: maniako auka

 

JAV prezidentas Ronaldas Reiganas 1981 m. kovo mėn. 30 d. atvyko į Vašingtoną sakyti kalbos profesinių sąjungų suvažiavime. Nors susirinkusiųjų buvo nedaug, tačiau minioje niekas nepastebėjo ginkluoto smalsuolio – Džonas Hinklis laukė tinkamos akimirkos, kad galėtų nužauti prezidentą. Reiganui pasisveikinus su būreliu gerbėjų ir patraukus limuzino link, Džonas išsitraukė ginklą ir paleido kulkų laviną. Prezidentą bandė gelbėti slaptosios tarnybos agentai ir apsaugininkai, tačiau sužeidimų išvengti nepavyko. Ligoninėje paaiškėjo, kad kulka įstrigo prezidento plaučio apatinėje dalyje, vos pora centimetrų nuo širdies. Gydytojams pavyko išgelbėti prezidento gyvybę. Jis net sunkiausią akimirką neprarado humoro jausmo: „Širdele, pamiršau laiku pritūpti“, – taip žmonai paaiškino susidariusią situaciją.

 

Džono Hinklio teismas įvyko praėjus beveik metams po pasikėsinimo. Jis buvo pripažintas nepakaltinamu ir uždarytas į psichiatrijos ligoninę. Kaltinamasis tikino, kad norėjo nužudyti JAV prezidentą todėl, kad aktorė Džudi Foster nekreipė į jį dėmesio. Pasirodo, Džonas jau kurį laiką maniakiškai persekiojo kino garsenybę.

 

 

Franklinas Delanas Ruzveltas: netaiklūs šūviai

 

Tai įvyko 1933 m. vasario mėn. 15 d. po Franklino viešos kalbos viename iš Majamio parkų. Buvo likusios vos kelios savaitės iki inauguracijos į prezidentus. Ruzveltui baigus kalbą prie jo priėjo žemo ūgio vyriškis ir ėmė šaudyti. Per išpuolį buvo sužeisti penki žmonės, prezidentas po šio pasikėsinimo liko gyvas.

 

Kaltininką pavyko sulaikyti iš karto. Paaiškėjo, kad tai – Džiuzepė Zangara, italų kilmės mūrininkas, atvykęs į Floridą gydytis skrandžio. Spėjama, kad chroniški ir sunkiai pakeliami skausmai Džiuzepei galėjo sukelti haliucinacijų ir fantazijų, kurios pastūmėjo imtis smurto prieš prezidentą. Iš laikraščių sužinojęs, kad Franklinas ruošiasi atvykti į Majamį, Džiuzepė nusipirko 32 kalibrų pistoletą ir nekantriai laukė didžiosios dienos.

 

Už penkių žmonių sužeidimą Zangara buvo nuteistas kalėti 80 metų. Vėliau vienam sužeistųjų mirus Džiuzepei įvykdyta mirties bausmė elektros kėdėje.

 

 

Kiti garsūs pasikėsinimai

 
  • 1882-aisiais karalienė Viktorija liko gyva, kai į arklių traukiamą jos karietą šovė škotas Roderikas Maklinas. Jis buvo išteisintas, tačiau išsiųstas į pamišėlių namus.
  • Adolfas Hitleris – bene daugiausia pasikėsinimų patyrusi asmenybė. Jį bandyta nušauti, susprogdinti, nunuodyti.
  • Džoną Lenoną nužudė gerbėjas, kuriam lemtingąją dieną atlikėjas pasirašė ant albumo. Į dainininką buvo paleistos 5 kulkos, kurių net 4 kliudė kūną. Laukdamas atvykstančios policijos žudikas ramiai skaitė „Rugiuose prie bedugnės“.
  • Popiežius Jonas Paulius II sužeistas į pilvą laimindamas minią Šv. Petro aikštėje Romoje. 23 metų Mehmetas Ali Agdža jau buvo teistas už žmogžudystę ir pabėgo iš kalėjimo Turkijoje.
  • Margaret Tečer pasikėsinta susprogdinti. Sprogmenų specialistas užsisakė kambarį šalia ministrės pirmininkės kambario Grand Hotel. Bomba sprogo kelios minutės po to, kai Margaret paliko viešbutį.