kunigaiksciai

 • Niekas tiksliai nežino, kad Mindaugo karūnavimas iš tikrųjų įvyko liepos 6 dieną – realiausią datą istorikai nustatė pagal papildomus metraščių įrašus.

 

 • Mindaugo karūnavimo ceremonija buvo labai kukli: joje dalyvavo tik pora vokiečių ordino riterių, pranciškonų vienuolių ir magistras.

 

 • 1219 metais Mindaugas suvienijo lietuvių „žemes“ ir įkūrė Lietuvos valstybę.

 

 • 1263 metais prieš Mindaugą buvo surengtas sąmokslas (organizatoriai: Treniota ir Daumantas) ir jis buvo nužudytas Agluonoje, dabartinėje Latvijos teritorijoje. Tačiau tai nėra vienintelė versija apie tai, kaip mirė Lietuvos karalius.

 

 • Mindaugo žmona karalienė Morta pagimdė du sūnus: Ruklį ir Rupeikį.

 

 • Morta buvo antroji Mindaugo žmona, su pirmąja žmona susilaukė Vaišelgos arba Vaišvilko. Kadangi kiti sūnūs žuvo, Vaišelga tapo Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu.

 

 • Vaišelga buvo pirmasis Lietuvos istorijoje stačiatikybę priėmęs kunigaikštis.

 

 • Svarbiausia Lietuvos didžiojo kunigaikščio Traidenio pilis buvo Kernavėje, kuri laikoma pirmąja Lietuvos sostine.

 

 • 1327 metais, kaip legenda byloja, susapnavęs sapną apie staugiantį geležinį vilką, Gediminas įkūrė Vilnių – Lietuvos sostinę.

 

 • LDK didieji kunigaikščiai, broliai Kęstutis ir Algirdas, nors tai nebuvo būdinga tų laikų Europai, visą gyvenimą dalijosi valdžia.

 

 • Lietuvos metraščiuose nurodyta, kad Lietuvos valdovų laidojimo vieta buvo Šventaragio slėnyje, Vilniuje, Vilnios ir Neries santakoje.

 

 • Algirdo pirmoji ir antroji žmonos buvo kilusios iš Rusijos. Toks susigiminiavimas buvo labai naudingas Lietuvos didžiajai kunigaikštystei kovoje su Maskvos kunigaikščiu.

 

 • Būtent Kęstutis po Algirdo mirties savo įpėdiniu pasirinko Algirdo sūnų iš antrosios santuokos – Jogailą.

 

 • Kęstutis buvo kalinamas Krėvos pilyje, kur jį pasmaugė Jogailos tarnai, kaip manoma, Julijonos Algirdienės ar Skirgailos nurodymu.

 

 • Lietuvos didysis kunigaikštis Skirgaila buvo ūmaus būdo, mėgėjas išgerti.

 

 • Skirgaila apsikrikštijęs gavo vardą Kazimieras, o valdydamas Kijevą vadinosi stačiakišku vardu – Ivanas.

 

 • Gedimino pilies bokštas iš tiesų pastatytas LDK kunigaikščio Vytauto laikais.

 

 • Nors Gediminas turėjo 7 sūnus ir dukterų, jo žmonos vardas istorijoje liko nežinomas.

 

 • Lietuvos didįjį kunigaikštį Jaunutį nuo sosto nuvertė vyresnieji broliai pagonys (Algirdas ir Kęstutis). Po to jis pabėgo į Maskvą pas savo svainį ir tapęs stačiatikiu pasikeitė vardą, ir tapo Ivanu.

 

 • Pergalė Žalgirio mūšyje – svarbiausias LDK kunigaikščio Vytauto nuopelnas.

 

 • Vytautas Viduramžiais buvo laikomas ilgaamžiu, nes išgyveno iki 60 metų.

 

 • Vytauto Didžiojo žmona Ona Vytautienė labai padėjo savo vyrui, kai jis patekdavo į keblias situacijas: išvadavo jį iš Krėvos pilies, kurioje buvo kalinamas ir išgelbėjo po nepavykusio sąmokslo paimti Vilnių.

 

 • Jogaila buvo LDK kunigaikščio Algirdo sūnus.

 

 • Gavęs pasiūlymą Jogaila vedė karališko kraujo turinčią Jadvygą ir tapo Lenkijos karaliumi.

 

 • Jogaila – pirmasis iš Lietuvos valdovų, kuris tapo ir Lenkijos karaliumi.

 

 • Dvi Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto žmonos (Elžbieta Habsburgaitė ir Barbora Radvilaitė) mirė nuo nežinomos ligos.

 

 • Žygimantas Augustas trečiąja žmona tapo pirmosios žmonos, Elžbietos, sesuo, kuri tuo metu buvo našlė – Kotryna Habsburgaitė.

 

 • Žygimantas Augustas neturėjo nė vieno įpėdinio. Nesusilaukė vaikų net su savo favoritėmis.