Politikus dažnai lygina su prostitutėmis, nors jie ir pyksta dėl tokių asociacijų. Tačiau nemažai istorinių asmenybių sugebėjo suderinti abi profesijas.

 

1422 metais prieš Kristų Rahaba dirbo prostitute Jericho mieste, kuris tuo metu priklausė pagoniškam Kanaano regionui. Izraelitai įsakė sunaikinti visus, kurie tikėjo kuo nors kitu, o ne nematomu ir kerštingu kūrėju. Todėl žydų tautos vadas Jozuė pasiuntė du žvalgus į Jerichą, kurie išsiaiškino, kaip geriausia sunaikinti visą miesto populiaciją. Žvalgai atvykę į miestą apsistojo prostitutės namuose, nes čia galėjo likti nepastebėti. Rahaba juos svetingai priėmė, nors įtarė, kokiu tikslu atvyko. Moteris paprašė tik vieno, kad per mūšį nenukentėtų jos namuose gyvenantys žmonės. Taip ir įvyko. Visas miestas buvo sugriautas. Tarp griuvėsių tik vienas – Rahabos namas – liko stovėti kaip stovėjęs. Šie namai, tarsi paminklas moters tikėjimui. Vėliau ji net buvo paskelbta šventąja.

 

455 metais į Atėnus iš Korinto atvyko Aspazija ir įsteigė filosofijos klubą. Čia dažnai lankydavosi Anaksagoras ir Europido mokiniai, Zenonas Elėjietis, gydytojas Hipokratas, skulptorius Fidijas, tačiau dažniau už juos visus lankydavosi Sokratas. Kalbama, kad Sokratas buvo įsimylėjęs Aspaziją ir tik dėl jos tapo filosofu. Filosofiniame klube vykdavo ne tik intelektualūs pašnekesiai…  Tačiau ji atrodė tokia patikima ir visų gerbiama, kad galiausiai tapo garsaus politinio lyderio, karvedžio Periklio žmona. Aspazija privertė Periklį išsiskirti su tuometine žmona ir jų namus pavertė politiniu salonu. Kai Atėnus užklupo karas ir maras, piliečiai apkaltino dėl visa to gražuolę Aspaziją. Tačiau ji buvo išteisinta. Po Periklio mirties Aspazija ištekėjo už buvusio mokinio, karvedžio Liziklos. Kai mirė ir antrasis vyras, pabėgo iš Atėnų su sūnumi.

 

Teodora, vėliau tapusi Bizantijos imperatoriene, gimė 500 metais Kipre. Prieš politinę karjerą dirbo gyvūnų cirke, su juo ir atvyko į Konstantinopolį. Ten ji tapo pagrindine miesto kurtizane. Kaip staiga pradėjo gyventi palaidą gyvenimą, taip staiga jį ir metė. Pradėjo gyventi asketiškai ir rūpintis imperatoriaus Justino sūnėnu Justinianu. Jaunuolis apipylė Teodorą pinigais ir net įtikino dėdę pakeisti įstatymą, draudžiantį patricijams tuoktis su aktorėmis. Netrukus jie susituokė ir buvo karūnuoti. Valdžią Teodora laikė savo rankose. Kaip valdovė ji buvo tvirta, mėgo prabangą, tačiau kartais parodydavo gailestingumą.