Eglė Kernagytė Dambrauskė ir Gintautas Misiukevičius, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos direktorius