Šiuolaikiniam žmogui sunku įsivaizduoti, kaip reikėtų paklusniai vykdyti visus mokytojo nurodymus. Juk dabar mokiniai skatinami visada turėti savo nuomonę. Tačiau, anot laimės mokytojo, Ajurvedos akademijos lektoriaus Dariaus Ražausko, dvasinio gyvenimo mokykla taisyklių nelaužo. Todėl išsirinkti dvasinį mokytoją turėtų būti viena svarbiausių kiekvieno žmogaus gyvenimo užduočių.

 

1

Kas yra dvasinis mokytojas?

 

Seniausiuose vedų traktatuose, parašytuose daugiau nei prieš 5 000 metų sanskrito kalba, labai smulkiai aprašyta, koks turi būti tikrasis dvasinis mokytojas. Jų būna dviejų rūšių – tiesioginiai ir netiesioginiai. Pastarieji yra tiesiog išmintingi žmonės, galintys duoti daug naudingų patarimų. Jais vadovaudamiesi žmonės dvasiškai tobulėja. Nuo išmintingo žmogaus tikrasis mokytojas skiriasi tuo, kad pirmąjį galima išklausyti, tačiau pasielgti savaip, o dvasinio mokytojo nurodymai neginčytini ir jų klausyti privaloma. Be to, tiesioginis dvasinis mokytojas prisiima už mokinį atsakomybę. Rytiečiai ne kartą matė, kaip sveikas ilgaamžis dvasinis mokytojas po naujo mokinio priėmimo staiga sunegaluoja, nusilpsta. Taip nutinka dėl to, kad mokytojas perima dalį mokinio nuodėmių, jaučia nepaprastai stiprų ryšį su juo. Tikrasis dvasinis mokytojas netgi skaito savo mokinių mintis! Beje, senovėje sakyta, kad vyrui kur kas svarbiau rasti gerą dvasinį mokytoją negu tinkamą žmoną. Pastaroji blogiausiu atveju sugadins nervus, o dvasinis mokytojas prastais patarimais gali nužlugdyti žmogų…

 

Koks yra geras, išmintingas dvasinis mokytojas?

   

Jis yra atsižadėjęs materialių malonumų, panašiai kaip vienuoliai ir kunigai. Vedose itin tiksliai surašytos visos savybės, kurias privalo turėti geras dvasinis mokytojas. Visų pirma jis turi dorai gyventi: negerti, nerūkyti, nenusikalsti, nebūti nuo ko nors priklausomas, pavyzdžiui, prabangos, moterų ir t. t. Antra, nevartoti mėsos ir žuvies. Trečia, gerai išmanyti dvasinius tos konfesijos, kuriai priklauso, raštus. Ketvirta, toleruoti kitas religijas, mokėti bendrauti ir sutarti su visų tikėjimų žmonėmis. Taip pat būti nuolankus ir paprastas.

Dar labai svarbi savybė – turi priklausyti mokinių ir mokytojų sekai, sanskrito kalba vadinamai „parampara“. Tai reiškia, kad jūsų mokytojas turi arba turėjo savo dvasinį mokytoją, kuris irgi turėjo savo mokytoją ir t. t. Visi jie turi būti puikiai žinomi, išaiškinti ir aprašyti. Yra tokių mokinių ir mokytojų sekų, kurių istorija siekia tūkstantmečius.

 

Ar jūs turite savo dvasinį mokytoją?

 

Deja, ne. Man dar nepavyko jo sutikti…

 

Mokytojas kiekvienam žmogui nulemtas iš anksto ar jį reikia išsirinkti patiems?

 

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai mokinys ieško mokytojo, pats jį išsirenka, apsisprendžia, jog jis jam tinka. Iš tiesų ne mokinys, o mokytojas išsirenka sau tinkantį žmogų. Tai vyksta subtiliame energetiniame lygmenyje. Mokytojas pastebi potencialų mokinį ir mintimis jį pritraukia. Žmogus net nesupranta, kodėl jį taip traukia būtent tas dvasinis guru, o ne kitas.

 

Sunku įsivaizduoti šiuolaikinį vakarietį, visiškai paklūstantį dvasiniam mokytojui…

 

Vakarų pasaulio gyventojams tai būtų labai sunku ir neįprasta. Tačiau Rytų kultūrose turėti savo dvasinį mokytoją – vis dar gyva praktika. Bent trečdalis indų jį turi. Ryšys su dvasiniu mokytoju naudingas ne tik mokiniui, bet ir jo šeimai. Tuomet poros mažiau pykstasi, rečiau skiriasi. Taigi mokytojo energetika labai stipri. Ji persiduoda mokiniui ir jo artimiesiems, o tai daro teigiamą įtaką bendram kultūros, dvasingumo visuomenėje lygiui.

 

Ar galima kunigus ir kitus dvasininkus Lietuvoje prilyginti dvasiniams mokytojams?

 

Galima, tik ne visus. Dauguma esame girdėję apie ypatingus kunigus ir vienuolius, kurie ištraukia žmones iš alkoholizmo, narkotikų liūno arba tiesiog įkvepia, skatina būti geresniais. Dar nuostabiau – kai žmonės dėl jų visiškai pakeičia savo pasaulėžiūrą, netgi tampa vienuoliais… Vienas geriausių dvasinio mokytojo Lietuvoje pavyzdžių – Tėvas Stanislovas.

 

Kaip dvasinio mokytojo ieškoti žmogui, kuris nepriklauso jokiai religijai? Ar pirmiau ieškoti tikėjimo kelio, ar dvasinio mokytojo?

 

Jeigu žmogus dar nėra pasirinkęs tikėjimo kelio, nežino, kokia forma jam priimtiniau garbinti Dievą, kokios maldos patinka, tuomet vertėtų išlikti atviram visoms konfesijoms, t. y. nueiti į skirtingų bendruomenių susibūrimus, paskaitas, seminarus, pamaldas, apsilankyti stovyklose. Ten susipažinti su jų nariais arba vadovais. Taip pat išbandyti skirtingas meditacijas. Vėliau žmogus pajus, kas traukia, kur būti gera, o iš kur norisi bėgti. Galiausiai atras labiausiai tinkančią tikėjimo formą. Tuomet toje aplinkoje bus galima dairytis dvasinio mokytojo. Lietuviams labai pasisekė. Nors mūsų šalis maža, čia gausu įvairių tikėjimų ir religijų.

Kitas kelias – rinktis ne srovę, o iš karto ieškoti asmenybės. Tuomet reikėtų eiti į skirtingų konfesijų lektorių paskaitas ar susitikimus su jais. Ilgainiui sutiksite dvasininką, kurio pamokslai suvirpins širdį. Atrodys, kad jis kalba būtent jums ir apie jus. Tai ženklas, kad šis žmogus galėtų tapti dvasiniu vadovu.

 

Galbūt galima rinktis ir ne tokį tobulą dvasinį mokytoją? Juk tikrųjų dvasinių vadovų labai mažai…

 

Žmogaus pasirinkimas priklauso nuo to, kokią kartelę iškels mokytojui. Pavyzdžiui, būtų sunku rasti katalikų kunigą vegetarą…

Beje, senovėje vienas mokytojas galėdavo turėti iki 12 mokinių. Tačiau prieš maždaug 500 metų mokytojai pastebėjo, kad visose kultūrose itin greitai plinta materializmas, jos degraduoja. Tuomet pradėjo priimti po daugiau mokinių.

 

Kristus irgi turėjo 12 mokinių.

 

Taip. Apskritai Kristus atitinka visus tikram mokytojui keliamus reikalavimus. Deja, dauguma faktų apie jį iškraipyti. Senovėje visi religiniai raštai rašyti perkeltine prasme, o vertėjai išvertė pažodžiui. Pavyzdžiui, sakoma, kad Jėzus išėjo į dykumą badauti ir melstis 40 dienų. Iš tikrųjų tai reiškia „tiek, kiek reikėjo“, o ne tiksliai 40 dienų. Šventi žmonės gali išbūti ir ilgiau.

 

Ar moteris gali tapti dvasine mokytoja?

 

Taip, tik vedos teigia, kad jos mokinės turėtų būti dailiosios lyties atstovės, o ne vyrai. Dvasiniai mokytojai vyrai turi mokinių moterų. Tačiau lankydamosi pas jį, jos turi būti lydimos kito stipriosios lyties atstovo, geriausiai – sutuoktinio.

   

Ramutė Šulčienė