Katalikams Didysis penktadienis – liūdniausia metų diena, kurios metu prisimenamos Jėzaus Kristaus kančios ir mirtis ant kryžiaus. Šią dieną reikėtų laikytis rimties, pabūti tyloje, pasimelsti, viską, kas būtina atlikti, nekeliant triukšmo.

 

Giliai tikintys katalikai šią dieną rengiasi juodai, uždengia veidrodžius, melsdamiesi prieš ikonas užgesina žvakes ir šviesas. Bažnyčiose tvyro tamsa, nenešama gėlių ir nebūna jokių dekoracijų. Dievo sūnaus mirties dieną nedera linksmintis ir garsiai klausytis muzikos bei reikėtų laikytis pasninko.

 

Šią dieną Jeruzalėje piligrimų minia eina tais pačiais keliais, kuriais Jėzus Kristus ėjo į mirtį. Kitose šalyse vyksta vaidinimai, kuriuose vaizduojamos paskutinės Kristaus gyvenimo akimirkos. Nors katalikų bažnyčia pasmerkė kai kurių tikinčiųjų savanorišką nusikryžiavimą šią dieną, tačiau tokių atvejų vis dar pasitaiko. Kuboje nuo 2012 metų Didysis penktadienis tapo valstybine švente.

 

Mokslininkai ilgai spėliojo, kurią dieną iš tikrųjų nukryžiuotas Kristus.1985 metais du Oksfordo universiteto mokslininkai, remdamiesi įvairiais istoriniais šaltiniais, nustatė, kad Jėzus Kristus mirė 33 metų balandžio 3 dieną.