Atsižvelgus į šalyje paskelbto karantino režimą, kuris apsunkino butų savininkų galimybes aptarti ir patvirtinti namo atnaujinimo daugiabučio atnaujinimo investicijų planą, buvo nuspręsta paraiškų teikimo terminą pratęsti iki birželio 1 dienos. Būsto energijos taupymo agentūra informuoja, ką reikia daryti, norint spėti laiku pateikti paraišką.

 

IMG_7682

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš BETA archyvo.

 

Nors senų ir energiškai neefektyvių daugiabučių Lietuvoje yra dauguma, pastaraisiais metais vis didesnė dalis šalies gyventojų įvertina Daugiabučių namų modernizavimo programos teikiamą naudą: galimybę gyventi kokybiškai ir už tai nepermokėti. Ypač šaltuoju metų laiku, kai per nesandarius langus ir kiaurą stogą drauge su šiluma į orą išleidžiami didžiuliai pinigai, skirti mokesčiams. O po renovacijos modernesnis pastatas vidutiniškai gali sutaupyti 50–70 proc. ar net daugiau jam apšildyti naudojamos energijos.

 

Pirmas žingsnis – susirinkimas

 

Daugiabučio modernizavimo pradžia ir gyventojų indėlis priklauso nuo to, kaip nusprendėte renovuoti namą: savo pačių iniciatyva ar pritarę daugiabučio modernizavimo programai pagal savivaldybės programą.

 

Jei sprendimas priimtas gyventojų iniciatyva, tuomet rūpintis atnaujinimo procesu imasi gyventojų paskirtas projekto administratorius. Kitu atveju – kai sprendimas priimtas savivaldybės iniciatyva – projekto administratorių paskiria savivaldybė.

 

Tam, kad renovacija prasidėtų, turi įvykti pirmas susirinkimas su gyventojais, kuriame apžvelgiama esama namo situacija, renovacijos priemonės ir finansavimo sąlygos: valstybės paramos galimybės visam namui, kompensacijų – atskiriems asmenims. Vėliau administratorius pateikia susirinkimo ir priimtų sprendimų protokolą. Jei renovacijai pritaria 55 proc. butų savininkų ir daugiau administratorius imasi kito etapo – būsto atnaujinimo projekto rengimo.

 

BETA_logo (2)

 

Antras žingsnis – planavimas

 

Butų savininkams pritarus daugiabučio atnaujinimui, pradedamas rengti namo atnaujinimo projektas.

Pirmiausia tam reikės parengti daugiabučio energinį naudingumą įrodantį dokumentą – energinio naudingumo sertifikatą ir investicijų planą. Investicijų plane numatomos namo atnaujinimo priemonės ir jų kaina. Investicijų planas turi būti pristatytas butų savininkams ir koreguojamas pagal išreikštas pastabas.

 

Renovacijos projekto administratorius konkurso būdu atrenka įmonę, kuri parengia pirminį daugiabučio namo modernizavimo investicijų plano variantą.  Kad būtų išvengta nesusikalbėjimo per susirinkimą,  likus dviem savaitėms iki viešo renovacijos klausimų aptarimo kiekvienam buto savininkui investicijų planas pateikiamas susipažinimui .

 

zenklas_2015 04 13

 

Trečias žingsnis – plano aptarimas ir tvirtinimas

 

Vėliau plano rengėjas visiems butų savininkams parengtą investicijų planą pristato projekto administratoriaus suorganizuotame susirinkime. Jo metu atsakoma į gyventojams kilusius klausimus, paaiškinama, kokia yra dabartinė namo techninė ir energinė būsena ir kodėl reikia įgyvendinti vieną ar kitą energiją taupančią priemonę. Susirinkime renovacijos projekto administratorius taip pat turi pateikti kainų sąmatą ir surašyti gyventojų pageidavimus, pavyzdžiui, kokius technologinius sprendinius taikyti šiltinant fasadą, ar keisti tik lauko duris, ar ir tambūro duris ir kt.

 

Pagal gyventojų išsakytus norus investicijų plano rengėjas planą pakoreguos ir pristatys kitame susirinkime. Planas tvirtinimas gyventojų susirinkime arba balsuojant raštu – jam turi pritarti 55 proc. būstų savininkų. Jeigu bus imamas kreditas, šiame etape būtina priimti sprendimą dėl lėšų skolinimosi.

Patvirtinus investicijų planą gyventojų susirinkime, investicinis planas kartu su protokolu ir kitais dokumentais teikiamas BETA.

 

Ketvirtas žingsnis – derinimas su BETA

 

Šiame etape BETA specialistai vertina investicijų planą, atsižvelgdami į pasirinktų įgyvendinti namo modernizavimo priemonių atitiktį Daugiabučių namų atnaujinimo programoje apibrėžtoms priemonėms, planuojamą pasiekti suminį energinį efektyvumą ir kitus reikalavimus. Jei investicijų planas atitinka visus nustatytus reikalavimus, sudaromas reitinguotas pagal kvietime nurodytus kriterijus finansuojamų projektų sąrašas, pasirašoma valstybės paramos sutartis.

 

Daugiau informacijos nemokama telefono linija 8 800 200 12.