Šiuo metu priimamos paraiškos daugiabučiams renovuoti pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, jas galima teikti Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) iki šių metų gruodžio 31 d. Kokie etapai laukia sprendimą dėl daugiabučio renovacijos priėmusių gyventojų?

 

2

 

Butų savininkams pritarus daugiabučio namo modernizacijai, pradedamas rengti atnaujinimo projektas, kurį sudaro keli pagrindiniai žingsniai. Žinodami juos, galėsite užtikrinti sėkmingą pasiruošimą renovacijai.

 

Pirmas žingsnis – energinio efektyvumo įvertinimas

 

Prieš daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą) turi būti įvertintas daugiabučio energinis efektyvumas ir energinio naudingumo klasė bei išduotas energinio naudingumo sertifikatas.

 

Šiame etape viskuo už jus pasirūpins namo modernizavimo investicijų plano rengėjas, kuriam energinį sertifikatą išduos atestuotas energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas. Tačiau gyventojų įsitraukimo reikės rengiant investicijų planą.

 

zenklas_2015 04 13

 

Antras žingsnis – investicijų plano ruošimas

 

Investicijų planas yra viena iš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto dalių, kurioje nurodomi pagrindiniai namo rodikliai, objekto konstrukcijų ir inžinerijų sistemų būklė, numatomos namo atnaujinimo priemonės, preliminari kaina, atnaujinimo atsipirkimo laikas ir kiti susiję aspektai.

 

Kad būtų išvengta daugiabučio gyventojų nesusikalbėjimo, kiekvienas buto savininkas gali susipažinti su investicijų planu likus dviems savaitėms iki susirinkimo. Plane nurodomi ir asmenų, galinčių atsakyti į kilusius klausimus, kontaktiniai duomenys. Bendras programos įgyvendinimą apimančias konsultacijas teikia ir Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) specialistai.

 

BETA_logo (2)

 

Trečias žingsnis – investicijų plano aptarimas su gyventojais

 

Rengiamas investicijų planas turi būti bent kartą viešai aptartas kartu su butų savininkais. Šį susirinkimą organizuoja projekto administratorius. Jo metu atsakoma į gyventojams kilusius klausimus, paaiškinama, kokia yra dabartinė namo techninė ir energinė būsena ir kodėl pasirinktos būtent tokios energiją taupančios priemonės.

 

Susirinkime renovacijos projekto administratorius taip pat pateikia kainų sąmatą ir surašo gyventojų pageidavimus, pavyzdžiui, kokius technologinius sprendinius taikyti šiltinant fasadą, ar diegti atsinaujinančius energijos šaltinius. Šiame etape administratoriaus pareiga yra parengti tokį namo modernizavimo investicijų planą, kuriam pritarė butų savininkai.

 

Ketvirtas žingsnis – investicijų plano tikslinimas ir tvirtinimas

 

Administratorius išsamų susirinkimo protokolą perduoda investicijų plano rengėjui, kuris atsižvelgdamas į išsakytas gyventojų pastabas ir pasiūlymus, patikslina rengiamą projektą ir pristato jį kitame susirinkime. Investicijų planas patvirtinamas  55 proc. visų daugiabučio namo butų savininkų pritarimu.

 

Patvirtinus investicijų planą gyventojų susirinkime, investicijų planas kartu su protokolu ir kitais dokumentais teikiamas BETA.

 

Penktas žingsnis – plano pateikimas BETA

 

Paskutiniame daugiabučio namo renovacijos projekto rengimo etape BETA specialistai vertina parengtą investicijų planą. Vertinamos pasirinktos įgyvendinti namo modernizavimo priemonės, planuojamas pasiekti energinis efektyvumas bei kiti reikalavimai.

 

Jei investicijų planas atitinka visus nustatytus reikalavimus, BETA suderina planą ir tuomet sudaromas reitinguotas pagal kvietime nurodytus kriterijus finansuojamų projektų sąrašas, pasirašoma valstybės paramos sutartis.

 

Daugiau informacijos nemokama telefono linija 8 800 200 12.