Gyvendamas žemiškąjį gyvenimą žmogus gali turėti kerinčią išvaizdą, angeliškus veido bruožus. Patekęs į astralą jis nebūtinai bus toks gražus, labai dažnai didžiausi gražuoliai astralinių kūno kelionių metu išvysta savo kūną subjaurotą. Tie, kurie visą gyvenimą praleido suluošinti, neretai įgyja patrauklų astralinį kūną. Kuo daugiau sunkių išbandymų, nesėkmių per savo gyvenimą patiria žmogus ir moka savo nelaimes iškęsti stoiškai ir nesiskųsdamas, tuo gražesnis jo astralinis kūnas.

 

astralas

Kas yra astralas? Pavadinimas kilęs iš lotynų kalbos žodžio „astra“, reiškiančio žvaigždė. Astralas – tai neišmatuojamos informacijos energijos komponentas visatos erdvėje. Okultizmo doktrinoje ir magijoje bet kuri, skirtinga nuo materialiosios, gali būti vadinama astraline.

 

Astralų terminą naudojo ir alchemikai. Chemijoje visi kūnai ir medžiagos yra sudaryti iš molekulių, o jos – iš atomų. Alchemijoje tikima, kad atomai gali būti išskaidyti į dar mažesnes daleles – pirminius atomus. Atomus esą galima išskaidyti į geležį, o paskui į smulkesnius pirminius atomus, iš kurių surenkami aukso atomai. Tai reiškia, kad bet kokios medžiagos sudėtis priklauso nuo unikalaus atomų išsidėstymo ir tankio, o ne fizinių savybių.

 

4 elementai (vanduo, ugnis, oras ir žemė) atitinka 4 medžiagos būsenas (kietieji kūnai, skysčiai, dujos ir eteris). Skiriama ir 5 būsena, susijusi su galia ir energija – subtilusis astralinis planas. Tai taip pat materija, tik aukštesnės kokybės, dvasinga. Už pirminius atomus dar smulkesni – astraliniai atomai. Egzistuoja nuomone, kad materialusis pasaulis – tai astralinio gyvenimo projekcija. Astralinis pasaulis, astralinė materija, astralinis planas – lygiavertės sąvokos.

 

Astralinis planas laikomas dvasių ir materialaus pasaulio tarpininku. Astralas supa visus visatos objektus. Jis jungia galaktikas, žvaigždes ir planetas. Kaip ir visų rūšių atomai, astraliniai atomai vibruoja. Atomų vibracijų šalutiniai produktai – radijo bangos, garsas, šviesa, šiluma. Aukštas dažnis atitinka šviesą, žemų dažnių – garsą. Astralinė vibracija gali dar daugiau. Magų nuomone elektros lauke vibruojantys elementai gali būti priskiriami prie astralinės materijos.

 

Astralas turi teigiamą ir neigiamą liniją. Šios linijos yra uždaros ir juda sukamaisiais judesiais kaip elektromagnetinės bangos. Astralinis planas juda ir vibruoja neįtikėtinu greičiu. Jis yra kažkur už erdvės ir laiko ribų.

 

Astraliniame plane yra daug įvairių nesąmoningų ir sąmoningų kūnų. Astraliniai objektai susidaro kondensuojantis astralinio plano dalelėms. Čia susiformuoja materialaus pasaulio atspindys astraliniame plane.

 

XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje australo terminą išpopuliarino rašytojai teosofai Charles‘as Leadbeateris, Alice Bailey ir Annie Besant. Pagal teosofijos mokymus astralas – tai metafizinis kūnas, kuris eina iškart po fizinio kūno. Australas yra kur kas tankesni nei fizinis kūnas. Kartais astralinis pasaulis vadinamas norų arba iliuzijų pasauliu.

 

Astralinis planas turi atitikmenis mistinėje islamo srityje – sufizme, induizme, kabaloje, spiritualizme ir kai kuriose kitose religinėse kryptyse. Vėliau paplito nuomonė, kad astraliniame pasaulyje gyvena žmonių sielos.

 

Tikima, kad esant astraliniame kūne galima patekti į astralinį pasaulį. Tai nutinka, kai sąmoningai astralinės projekcijos pratimai, sapne, netekus sąmonės. Egzistuoja daugybė būdų, kai išeiti iš astralinio plano, pradedant meditacija ir sąmoningu sapnavimu.

 

Nemažai žmonių į astralinį planą patenka to patys nenorėdami. Miegodami jie pajunta, kad jie yra kažkur toli, o kūnas likęs miegoti toje pačioje lovoje. Žmogaus sąmonė miego metu klajoja po astralinį planą, o fizinis kūnas tuo metu atsinaujina ir ilsisi.

 

Astralinis kūnas egzistuoja vienu metu su fiziniu. Visi jausmai, fobijos, emocijos, depresija, džiaugsmas, meilė neapykanta egzistuoja ne fiziniame pasaulyje, bet astrale. Astraliniame – neegzistuoja jokie fiziniai objektai.