Daug žmonių tiki, kad žmogaus sielai žemiškajame gyvenime padeda angelas sargas. Kaip sakoma: jeigu tikite, tai taip ir yra. Jis egzistuoja. Jūs galvojate apie jį, prašote jo, esate jam dėkingi. Dėl visų šių minčių jis tampa realiu, be jokios abejonės.

 

angelai

Visatoje yra tiek galimybių, kad gali būti visko. Pavyzdžiui, jūs net galite manyti, kad jūsų mintys sukuria nepriklausomą energijos subjektą. Kuo nuoširdžiau tuo tikite, tuo stipresnis taps angelas ir tuo labiau galės jums padėti. Iš principo nėra labai svarbu, ar jis egzistuoja nepriklausomai nuo to, ar apie jį jūs galvojate, ar jis yra tik jūsų vaizduotės padarinys, rašo econet.ru.

 

Jeigu netikite savo angelu sargu, tai taip pat nieko blogo. Jeigu jums taip gerai, tai viskas puiku. Galų gale nuo to, ką tikite, priklauso tai, ką turite. Gali būti, kad net ir tokiu atveju jis egzistuoja, jus myli, jumis rūpinasi, nors jūs jį pamiršote ir apleidote. Kai angelui trūksta jūsų meilės, jis silpnėja, turi mažiau energijos ir jėgų padėti. Tuo pačiu metu žmogus išbarsto savo energiją į kairę ir dešinę ir ją naikina. Net ir tokiu atveju angelai sargai gali padėti, tik tuomet jie tai darys dėl asmeninių interesų, o ne dėlto, kad jų globojamam žmogui būtų geriau.

 

Savo angelą sargą galima įsivaizduoti kaip tik norisi: kaip kūdikį su sparneliais, vaiko, paukščio ar kito pavidalo. Tai yra visiškai nesvarbu. Iš tiesų jis neturi jokio pavidalo ar formos. Tai pats žmogus jam suteikia pavidalą, kliaudamasis savo vaizduote. Todėl jį galima įsivaizduoti taip, kaip patogu ir norisi. Galima net jį identifikuoti su savo siela. Jeigu žmogus turi psichinių gebėjimų, jis net gali su juo komunikuoti. Tačiau jeigu negalite to padaryti, nesisielokite – jis pats atras tiesioginį būdą užmegzti ryšį su jumis. Svarbiausia niekada jo neįžeisti ir ypač niekada ant jo nepykti. Jis geriau žino, nuo ko jus saugoti ir kur jus siųsti. Anot jo, žmogus tėra kaip aklas kačiukas, kuriam reikia pagalbos ir vedlio. Nekaltinkite jo. Jūs neturite nei menkiausio supratimo, su kokiais sunkumais jis susiduria, bandydamas jus išgelbėti ir apsaugoti.

 

Yra toks pasakojimas apie žmogų, kuris Danguje susitiko su Dievu. Dievas žmogui parodė visą jo gyvenimo kelią, kuriame buvo pėdsakai, liudijantys, kad Viešpats ėjo su juo visą laiką. Tačiau kai žmogus pamatė pačius sunkiausius savo gyvenimo periodus, pastebėjo, kad tėra vieninteliai jo pėdsakai. Tada jis atsisuko į Dievą ir papriekaištavo: „Dieve, kada man buvo sunku, tu mane palikai!“. Į tai Dievas atsakė: „Tu klysti, nėra kitų pėdsakų, nes visą tą laiką aš tave nešiau ant rankų“.

 

Angelo sargo vaidmenį sunku tinkamai įvertinti. Vien tik suvokimas fakto, kad yra būtybė, kuri jumis rūpinasi ir daro viską, kad jus apsaugotų, suteikia daugiau pasitikėjimo savimi ir neleidžia prarasti pusiausvyros. Dėl pasitikėjimo savimi atsiranda proto ramybė, kuri atlieka labai svarbų vaidmenį žmogaus gyvenime. Jeigu jaučiatės vieniši, galite pasidalyti savo vienatve su angelu. Jeigu turite sunkumų arba džiaugsmų, taip pat galite jais pasidalyti su juo. Tačiau angelas sargas turi dar vieną nuostabią savybę, kurią galite naudoti: priešingai nei žmogus, jis negali paveikti pusiausvyros jėgų.

 

Jeigu esate patenkintas už savo pažangą, pagirkite save, didžiuokitės savimi. Visada geriau save girti, negu be reikalo kaltinti. Vienintelis blogas dalykas, kad tuomet atsiranda nedidelis, bet užtikrintas jėgų perteklius. Todėl pusiausvyros jėgos sugadina sielos šventę. Jūs pagiriate save, o paskui padarote klaidą arba nutinka kažkas, kas jus suerzina. Taip išeina, kad reikėtų bijoti džiaugtis savo sėkme arba tai bent daryti paslapčiomis?

 

Yra vienas būdas, kuris leidžia džiaugtis ir didžiuotis, nesukuriant per didelio jėgų pertekliaus. Pasidalykite džiaugsmu ir pasididžiavimu su savo angelu sargu. Jis jumis rūpinosi, jums padėjo. Jis taip pat vertas pagyrimo ir dėkingumo. Kai džiaugiatės savo sėkme ir didžiuojatės savimi, atsiminkite savo angelą ir pasidžiaukite kartu su juo. Kalbėkitės su juo. Pagirkite jį ir padėkokite. Geriau girti jį, o ne save. Darykite tai nuoširdžiai.

 

Pagalvokite apie tai, kad jūsų sėkmė – tai jo nuopelnas. Kas nutinka šiuo atveju? Jėgų perteklius išnyksta. Sieloje nebelieka baimės, tik šventė. Atsikratę jėgų pertekliaus ir patys tapsite laimingesni.