Nuo 2020 m. gegužės 28 d. Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) priima paraiškas atsinaujinančių energijos šaltinių – saulės energijos technologijų, šilumos siurblių bei šilumos saugyklų – įrengimui daugiabučiuose namuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotų šilumos tinklų, arba yra gavę savivaldybės pritarimą, pagrindžiantį, jog atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas daugiabutyje neprieštarauja savivaldybės šilumos ūkio specialiajam planui.  Šiandien vis daugiau daugiabučių gyventojų investuoja į alternatyvius energijos šaltinius, tačiau Europos Sąjungos šalių kontekste Lietuvai dar yra kur pasitempti.

 

10

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš BETA archyvo

 

Remiantis kvietime numatytomis sąlygomis, kompensacinė išmoka teikiama tiems paramos gavėjams, kurie jau įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo projektą ir pasiekė ne mažesnį kaip 40 proc. skaičiuojamosios energijos sutaupymą bei ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasę. Taip pat į valstybės paramą gali pretenduoti ir šiuo metu įgyvendinami projektai, planuojantys pasiekti ne mažesnį kaip 40 proc. skaičiuojamosios energijos sutaupymą bei ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasę.Išimtis taikoma tik tiems pastatams, kuriems LR Statybų įstatymu nenustatomi minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai.

 

Gyventojų susidomėjimas kasmet auga

 

„Agentūros atliekamų visuomenės nuomonės tyrimų duomenimis, daugiabučių namų gyventojų susidomėjimas inovatyviomis energijos taupymo priemonėmis kasmet auga: remiantis naujausių tyrimų rezultatais, net 64 proc. renovuotinų daugiabučių gyventojų savo name norėtų įsidiegti tokio tipo priemones. Tad šis kvietimas – tai dar vienas svarbus žingsnis skatinant alternatyvios energijos šaltinių panaudojimą šalies daugiabučiuose,“ – teigia BETA direktorius Valius Serbenta.

 

Gyventojų susidomėjimo skatinimui taip pat svarbus valstybės indėlis: pagal šį kvietimą planuojantiems diegti energinio atsinaujinančios energijos priemones, numatyta 30 proc. valstybės parama.

 

BETA_logo (2)

 

Prisideda prie CO2 mažinimo

 

Atsinaujinantys energijos ištekliai yra vieni iš pagrindinių ginklų kovojant su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, nes šie šaltiniai gamina energiją neteršdami gamtos ir į aplinką neišskiria šiltnamio efektą sukeliančio anglies dvideginio bei kitų dujų.

 

BETA yra apskaičiavusi, kad Lietuvoje atnaujintų daugiabučių sutaupytos šiluminės energijos kiekis kasmet jau sudaro apie 656 GWh, tai yra daugiau nei 152 tūkstančiai tonų CO2 per metus.

 

Taip pat galima pastebėti, jog gyventojai daugiabučių modernizacijos metu vis dažniau renkasi tvarias medžiagas, o į atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą žiūri plačiau.

 

„Kalbant apie alternatyvios energijos priemonių plėtojimą daugiabučiuose, svarbu atkreipti dėmesį, jog vis didesnė gyventojų dalis suvokia, kad alternatyvių energijos šaltinių panaudojimas ne tik mažina sąskaitas už šilumą, bet yra svarus indėlis kovoje klimato kaita,“ – pažymi V. Serbenta.

 

zenklas_2015 04 13

 

Paraiškos mažajai renovacijai

 

Šiuo metu BETA priima paraiškas ir mažajai renovacijai – daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui.

 

Gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, gali keisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius automatinius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.

 

Vykdant mažąją renovaciją, gyventojai gali įsirengti ir individualias šilumos reguliavimo sistemas, kurios leidžia šilumą vartoti pagal savo poreikius ir taip pasiekti dar didesnius sutaupymus.

 

Platus energinio efektyvumo priemonių spektras

 

Remiantis šiuo kvietimu, valstybės paramaKlimato kaitos programos lėšomis  numatoma šilumos ir karšto vandens, elektros gamybos įrenginių iš atsinaujinančių išteklių (saulės, vėjo, vandens, geotermijos, aerotermijos,  vandenilio ar kt.) diegimui bei kitoms, alternatyvios šiluminės ar elektros energijos apsirūpinimo priemonėms, tokioms kaip biokuro katilų įrengimas ir pan.

 

Paraiškas atsinaujinančių energijos šaltinių diegimui daugiabučiuose gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

 

Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki 2020 m.  gruodžio 31 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma, o paraiškas mažajai renovacijai galima teikti iki š. m. liepos 1 d. visuose BETA regioniniuose padaliniuose. Daugiau informacijos apie  kvietimo sąlygas – www.betalt.lt