Nieko neįtardami namuose miegojo žmonės ir pateko į didelį pavojų. Septyni pro šalį ėję praeiviai turėjo galimybę išgelbėti nelaimėlius iš degančio namo. Pirmasis žmogus nepamatė ugnies liežuvių, nes buvo per daug paniręs į savo mintis ir apmąstymus. Antrasis žmogus gaisrą pastebėjo, bet nenorėjo būti į tai įsipainiojęs, todėl tiesiog praėjo pro šalį. Trečiasis žmogus taip pat pamatė ugnį, bet buvo taip nustebęs ir šokiruotas, kad jam kilo panikos priepuolis ir nieko padėti negalėjo. Ketvirtas žmogus pamatė visa niokojantį gaisrą ir iš karto ėmėsi veiksmų – iš pradžių paskambino ir apie nelaimę pranešė pagalbos telefonu, paskui beldėsi į namo gyventojų duris, kad juos pažadintų. Penktasis žmogus, pamatęs gaisrą, daro tai, ką daryti daugelis neturi užtektinai drąsos – įeina į namą ir bando išgelbėti jo gyventojus. Šeštasis žmogus, pamatęs pragariškas liepsnas, nuodugniai išanalizuoja situaciją ir ieško būdų, kaip galėtų iš jos išpešti naudos arba gauti pinigų. Išgelbėtiesiems iš gaisro jis pirmasis ir vienintelis išdalija savo arba prekybos verslo vizitines korteles. Septintasis žmogus gaisrą tyliai stebi iš nuošalės. Jis dėl nieko nesirūpina. Tas degantis namas gali būti ir mūsų planeta Žemė. Kuris iš šių 7 žmonių esate jūs?

 

žmones

 

Šioje istorijoje užkoduota aktualiausia šių laikų problema: pasaulis dega, gresia pasaulio pabaiga. Ką kiekvienas žmogus darytų ar norėtų daryti šiuo atveju? Retas, kuris būtų pasiryžęs rizikuoti savo gyvybe, kad padarytų, ką nors gera pasauliui. Tiems, kurie vis dėlto ryžtųsi, aplinkiniai jaučia didelę pagarbą ir dėkingumą. Žemėje būtų smagiau gyventi, jei būtų daugiau žmonių, kurie reaguoja kad ir kaip ketvirtasis žmogus istorijoje. Jų pastangos nedidelės, bet gali sustabdyti gaisrą laiku. Daugiausiai šiuolaikinėje visuomenėje gyvena pirmojo, antrojo ir trečiojo tipo žmonių.

 

Pirmieji žmonės net nemato gaisro. Jie nesupranta, kad yra kažkokia problema. Jie ignoruoja šią situaciją ir yra paskendę kasdienio gyvenimo reikaluose. Reikia, kad kažkas juos pažadintų, padėtų pamatyti ir suprasti, kas vyksta. Jie nėra blogi žmonės. Jie yra kažkieno kaimynai, draugai, šeimos nariai.

 

Antrojo tipo žmonių pasaulyje gyvena labai daug ir tai kelia nerimą. Dažniausiai jie geri žmonės, bet elgiasi neteisingai. Reikia, kad kažkas juos pažadintų, apšviestų, įtikintų, kad padėti verta.

 

Trečiojo tipo žmonės geri ir jautrūs. Jie supranta, kad pasaulis pavojuje. Domisi tuo, kas vyksta aplinkui. Kai kurie iš jų žino per daug, todėl baimė juos sukausto, paralyžiuoja. Jie nežino, ką reikėtų daryti. Dažnai jie neturi fizinių ir emocinių jėgų, ką nors pakeisti, todėl stengiasi nukreipti mintis į kitus dalykus. Reikia, kad kažkas pamokytų juos, kaip įveikti savo baimes, įtikintų, kad tik bendromis pastangomis įmanoma išgelbėti pasaulį.

 

Ketvirtojo ir penktojo tipo žmonės sąmoningai bando padėti tiems, kurie pateko į nelaimę. Kuo daugiau tokių žmonių, tuo gražesnis būtų pasaulis.

 

Šeštojo ir septintojo tipo žmonės sukelia dar daugiau problemų tiems, kurie visomis išgalėmis stengiasi užgesinti ugnį ar išgelbėti pasaulį.

 

Šeštojo tipo žmonės yra prisitaikėliai, kurie siekia asmeninės naudos iš pasaulio neteisybių. Paprastai jie pralobsta kitų nelaimių sąskaita. Tai tikrai ne patys maloniausi asmenys, kuriuos galima sutikti Žemėje. Jie siekia įtikinti, kad gerumas, užuojauta, dosnumas ir kitos žmogiškosios dorybės reikalingos tik kvailiams ir naivuoliams. Apie save jie mano, kad elgiasi teisingai, esą pasaulis taip sukurtas. Jie laiko save pranašesniais už kitus.

 

Septintojo tipo žmonės, kurie tyčia stengiasi įžiebti ugnį ir sukelti gaisrą. Tokie tipai į liepsnas gali mesti dujų balionėlį, kad dar labiau pakurstytų. Jie sąmoningai įsitraukia į veiklą, kuri kenkia kitiems žmonėms ir pasauliui. Neretai bendradarbiauja su šeštojo tipo žmonėmis. Kai kurie tokius žmones vadina sociopatais. Kiti – blogio įsikūnijimu. Tačiau jie, ko gero, yra dvasiniai ligoniai. Tikintieji mano, kad juos gali išgydyti supratingumas, užuojauta, meilė, atleidimas.

 

Šeštojo ir septintojo tipo žmonės iš nelaimių turi pelną. Likusieji rizikuoja patys sudegti liepsnose. Tačiau galų gale, jei būtų pasaulio pabaiga, visi žmonės žūtų. Laimėjusių neliktų. Liktų tik tai, kad nematerialu. Ką po savęs paliktų šeštojo ir septintojo tipo žmonės?