Personalo įsitraukimas – tema, kuri iškyla kalbant apie darbuotojų ugdymą, produktyvumą ir organizacijos kultūrą. Bet kurio verslo sėkmę lemia ne tik produktų ar paslaugų kokybė, bet ir darbuotojų įsitraukimas. Juk verslą kuria ir skatina žmonės – jų entuziazmas, atsidavimas ir noras padaryti daugiau vaidina lemiamą vaidmenį siekiant bendrų tikslų.

 

Darbuotojus įtraukti galima ekspertų rekomenduojamais, paprastais būdais, tačiau dauguma organizacijų vis dar daro klaidų arba abejoja darbuotojų įsitraukimo svarba. Nors pastaruoju metu šia tema kalbama daug ir dažnai, daugelis vadovų nežino, nuo ko pradėti ir ką daryti.

 

Darbuotojai nori būti vertinami job-5382501_1280

 

Darbuotojai, kurie jaučiasi gerbiami, geriau įsitraukia į organizaciją ir jos veiklas. Pagarbos kultūra darbo vietoje skatina inovacijas ir dalijimąsi idėjomis, taip pat darbuotojų gerovę, pasitenkinimą darbu ir produktyvumą. Kai darbuotojai žino, kad vadovai ir komandos nariai juos vertina, jie patiria mažiau streso ir yra labiau atsidavę darbui.

 

Aiški organizacijos vizija

 

Ar darbuotojai tikrai supranta organizacijos viziją? Ši detalė itin svarbi sėkmingam verslo vystymuisi. Tik suprantantys organizacijos misiją ir viziją darbuotojai geba įsitraukti ir siekti bendrų tikslų. Vadovas turėtų siekti, kad darbuotojas būtų supažindintas su įmonės tikslais, bei rūpintis, kad jie derėtų ir su asmeniniais darbuotojo tikslais. Įsivertinus šias aplinkybes, vadovui rekomenduojama pagal galimybes paskirti darbuotoją motyvuojančias užduotis bei pareigybes.

 

Darbuotojų aprūpinimas reikiamomis priemonėmis 

 

Geram vadovui rekomenduojama įsitikinti, kad darbuotojas yra aprūpintas visomis reikiamomis darbo priemonėmis ir kad jam nestinga reikiamų žinių darbui atlikti. Šis klausimas turėtų būti įtrauktas į reguliarius vadovo ir darbuotojo one on one pokalbius, išsiaiškinant, kuriose srityse darbuotojas siekia tobulėti ir ar organizacija jam gali ką nors pasiūlyti. 

 

Bendravimas su komanda 

 

Vienas iš svarbiausių gero vadovo bruožų – efektyvus bendravimas. Sukūrus saugią ir draugišką bendravimo kultūrą, kurioje vadovai ir darbuotojai aptaria bendrus tikslus ir dirba kartu, kad juos pasiektų, galima išlaikyti organizaciją ir net išgelbėti ją nuo nuosmukio.

 

Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą 

 

Klaida manyti, kad organizacijoje sprendimus priima tik vadovai. Specialistai rekomenduoja rasti būdą, kaip įtraukti visus darbuotojus į planavimą ir sprendimų priėmimą. Esant galimybei, siūloma rinkti darbuotojų idėjas ir pasiūlymus pokyčiui, taip parodant, kad jų suteikta informacija turės įtakos projekto sėkmei. Šis požiūris ne tik padės palaikyti ir motyvuoti darbuotojus, bet ir paskatins juos ieškoti naujų, produktyvesnių darbo būdų.

 

Dėmesys potencialą turintiems darbuotojams 

 

„Sirota Survey Intelligence“ atliktas tyrimas parodė, kad ekonominės krizės metu dėl savo ateities nerimaujantys darbuotojai gali neigiamai paveikti organizaciją. Priežastis paprasta: jie mažiau užsiima tiesioginiu darbu, nes ieško kito. Kad potencialą turintys darbuotojai liktų įsitraukę, svarbu apsvarstyti galimybę skirti daugiau išteklių jų karjeros plėtrai ir mokymui. 

 

Darbuotojų skatinimo programos 

 

Nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio, bet kuriai organizacijai vertėtų apsvarstyti skatinamąsias programas. Įrodyta, kad jos efektyviai motyvuoja darbuotojus, pagrindinis jų pranašumas – skatinimas gali būti pagrįstas faktiniais rezultatais, o papildomas atlygis-premija suteikiama tik darbuotojui pasiekus norimų tikslų.

 

Prieš planuojant šiuos žingsnius, reikalingas darbuotojų įsitraukimo tyrimas, kuris padės išsiaiškinti ar organizacijos darbuotojai pakankamai įsitraukę.