Per II-ąjį pasaulinį karą žuvo apie 57 mln. žmonių, tarp jų milijonai – holokausto, nacių pramoninės žudynių sistemos, pagrįstos etnine, rasine, ideologine ir pseudomoksline eugenika, aukos. Sausio 27 dieną minint tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną laikas dar sykį prisiminti kai kuriuos faktus, susijusius su siaubingu ir unikaliu Antruoju pasauliniu karu.

 

holokaustas_800x533

10 įdomių faktų apie holokaustą

 
  • 1925 m. išleistoje knygoje „Mano kova” („Mein Kampf”) A. Hitleris išdėstė savo ketinimus užkariauti didžiules teritorijas ir išplėsti naująjį Reichą: „Plūgas – tai kalavijas, o karo ašaros duos kasdienės duonos ateinančioms kartoms”.
 
  • Getai Lenkijoje kūrėsi nuo 1939 m. rugsėjo mėn., kai nacių pareigūnai pradėjo spręsti „žydų klausimą”.
 
  • Anglies dioksidu pripildytos dujų kameros nuo 1939 m. lapkričio mėn. buvo naudojamos psichiškai neįgaliems lenkams žudyti. Cheminis nuodas „Zyklon B”, cianido pagrindu pagamintas pesticidas, išrastas Vokietijoje 1920-ųjų pradžioje, pirmą kartą panaudotas Aušvico koncentracijos stovykloje Birkenau kaimelyje 1941 m. rugsėjo mėn.
 
  • Nuo karo pradžios iki 1941 m. rugpjūčio mėn. nužudyta 100 tūkst. psichiškai ir fiziškai neįgalių vokiečių. A. Hitleris patvirtino oficialią eutanazijos kampaniją, kad atsikratytų tokių „Untermenschen”.
 
  • Dėl nacių bado plano 1941 m. žuvo daugiau kaip 2 mln. sovietų belaisvių.
 
  • 1941 – 1944 m. vakarų Sovietų Sąjungoje buvo nužudyta iki 2 mln. žydų.
 
  • Naciai mirties stovyklas Belžece, Sobibore ir Treblinkoje pavadino Reinardo operacija aukšto Nacistinės Vokietijos pareigūnas ir vieno iš pagrindinių Holokausto sumanytojų ir kaltininkų Reinhardo Heydricho (1904 – 1942) atminimui įamžinti. A. Heydrichas mirė užsikrėtęs nuo žaizdų, patirtų per pasikėsinimą Prahoje 1942 m. gegužės 27 d.
 
  • Nacių režimas siekė iš masinių žudynių gautų kuo didesnę materialinę naudą. Savo aukų daiktus jie panaudojo kaip žaliavas karo veiksmams, dovanas savo kareiviams, o drabužius paaukojo iš namų išvarytiems vokiečiams.
 
  • 1944 m. liepą Maidanekas tapo pirmąja nacių Vokietijos koncentracijos stovykla, kuri buvo išlaisvinta Sovietų Sąjungai progresuojant. Po to 1945 m. sausio mėn. sekė belaisvių iš Kulmo ir Aušvico koncentracijos stovyklų išlaisvinimo operacijos. Po 1943 m. rugpjūčio mėn. sukilimo naciai sunaikino keletą mirties stovyklų, pavyzdžių, Treblinką. Likusios koncentracijos stovyklos buvo išlaisvintos, sąjungininkams žengiant į Berlyną.
 
  • Per holokaustą buvo nužudyta apie 6 mln. žydų. Įskaitant įvairias ne žydų kilmės aukas žuvo iki 12 mln. žmonių.
 

1953 m. Izraelio parlamentas paskelbė Jom Hašoa nacionaline švente, skirta per holokaustą nužudytiems asmenims atminti ir išgyvenusiųjų bei pabėgėlių pasiekimams įvertinti. Pagal hebrajų ji švenčiama 27-ąją Nisano mėnesio dieną, o mes ją minime sausio 27 d. Lietuvoje per holokaustą žuvę žydai taip pat pagerbiami rugsėjo 23 d., kuomet minima 1943 metais nužudytų Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena.