Prenumerata užsienyje

Prenumerata 2014-iems metams priimama ir vykdoma į užsienio šalis. Pristatoma siunčiant žurnalus pirmenybiniu paštu kiekvieną ketvirtadienį iš „Lietuvos pašto” skyriaus. Prenumeratos gavėjas privalo turėti tos šalies pašto standartus atitinkančią, tvarkingą gaunamų laiškų dėžutę. Priklausomai nuo šalies ir vietos pašto darbo tvarkos žurnalas pristatomas prenumeratoriui per 3-15 dienų nuo išsiuntimo.

 

Savaitraščių prenumerata priimama tik visam mėnesiui ir pradedama vykdyti nuo užsakyto mėnesio pirmos leidinio išėjimo dienos iki užsakyto laikotarpio pabaigos imtinai.

 

Žurnalų vieno mėnesio prenumeratos kainos litais

Žurnalas Į ES šalis Į ne ES šalis
 „Būrėja”,  20  20
 „Natūralioji medicina “  20  20
 „Mano patarimai “  20  20
„Magijos psichologija“ 20 20

“Magijos psichologija”* išeina vieną kartą per 2 mėnesius, 20 Lt kaina yra už vieną numerį.

 

Priklausomai nuo pageidaujamo užsakyti prenumeratos laikotarpio lentelėje pateiktą kainą reikia padauginti iš mėnesių skaičiaus, gautą sumą sumokėti redakcijai.

 

Lietuvoje galite mokėti ir bet kuriame banke. Užpildykite grynųjų pinigų įnešimo kvitą ir paduokite banko operatorei.
Kvite nurodykite:
gavėjas: UAB „SS Leidyba”;
gavėjo sąskaita: LT487044060006001109
Pastabų lauke parašykite, ką prenumeruojate, kam ir kur pristatyti žurnalą. Tikslų užsienio prenumeratoriaus adresą prašome pakartotinai parašyti el. paštu: platinimas@priekavos.lt.
Redakcijai ypač svarbu gauti tikslų prenumeratoriaus adresą. Jeigu jis nebus gautas arba gautas netikslus, mes negalėsime visiškai įvykdyti savo įsipareigojimų.

 

Jeigu prenumeratą užsakysite iš užsienio, mokėti galite tarptautiniu tarpbankiniu pavedimu.
Kainas iš litų į eurus keiskite pagal santykį 1 EUR – 3,45 Lt.
Pavedimo dokumente nurodykite:
gavėjas: UAB „SS Leidyba”;
gavėjo sąskaita: LT487044060006001109
bankas: AB SEB bankas,
Žurnalo pavadinimą, prenumeratos gavėją ir tikslų adresą nurodykite el. paštu: platinimas@priekavos.lt

 

Žurnalą pradėsite gauti nuo artimiausio mėnesio pradžios. Jeigu žurnalą norite gauti nuo tolimesnio mėnesio, prašome apie tai atskirai informuoti.

 

Jeigu turite klausimų, prašome skambinti ir rašyti į prenumeratos skyrių, tel.: (8 64) 647471, el. paštas: platinimas@priekavos.lt.