Dauguma žmonių nenoriai kalba apie savo charakterio stipriąsias vietas, o kai kurie apskritai nežino, kokios jos yra. Stipriosios savybės yra tai, kas skiria vienus asmenis nuo kitų. Dažnai galvojama, kad tie, kurie kelia didelius tikslus daugiau pasiekia, o tie, kurie kelia kuklesnius tikslus – pasiekia mažiau.

 

"testas"

Įdomu tai, kad tyrimai rodo visiškai priešingai. Sėkmingi žmonės žino savo galimybes ir kelia tikslus tik šiek tiek aukščiau savo lygio. O mažiau sėkmingi žmonės nežino savo galimybių, todėl išsikelia nerealistiškai aukštus tikslus. Galima sakyti, kad sėkmingi žmonės kuria asmeninį gyvenimą ir karjerą, remdamiesi savo talentais ir stipriosiomis charakterio pusėmis, kurias moka atpažinti ir tobulinti. Silpnybių jie taip pat turi, bet moka jas kontroliuoti.

 

Stipriąsias savo charakterio puses galima išmokti atpažinti ir pagal tai sužinoti kryptį, kuria reikėtų eiti link didžiosios sėkmės. Tai išsiaiškinti padeda paveikslėlis, kuriame pavaizduotos aštuonios iš geometrinių figūrų (trikampių, apskritimų, kvadratų) sudarytos figūros. Pasirinkite vieną labiausiai patikusią figūrą ir žemiau susiraskite jos aprašymą. Jis padės atskleisti stipriąsias charakterio puses ir jūsų asmenybės tipą.

 

Geometrinės figūros turi nevienodą reikšmę. Trikampiai laikomi aštria, agresyvia, vyriško tipo figūra. Apskritimai švelnesni, jie siejami su užuojauta, švelnumu, apvalumais, moteriškumu. Kvadratai, stačiakampiai interpretuojami kaip techninis vienetas, nuo kurio priklauso sandara ir visuma.

 

8 charakterio tipai:

 

1 tipas – vadovas. Paprastai tai žmonės, turintis gerus organizacinius įgūdžius ir lyderio gyslelę. Jie labai socialiai aktyvūs, geri istorijų pasakotojai, linkę dominuoti ir nustatyti ribas. Žinoma, tos savybės pasireiškia nuo žmogaus protinio išsivystymo lygio. Žemame išsivystymo lygyje šios savybės būna labai mažai išreikštos ir gali padaryti daugiau blogo negu gero. Tai galioja visiems tipams.

 

2 tipas – darbų vykdytojas. Jie turi vadovams būdingų savybių, tačiau, priimdami svarbiausius sprendimus, dažnai dvejoja. Jie turi gabumų verslui, turi didelį atsakomybės jausmą, daug reikalauja tiek iš savęs, tiek iš kitų, yra labai sąžiningi, vertina tiesą ir teisingumą. Juos neretai vargina nervų ligos dėl didelės įtampos, streso.

 

3 tipas – nerimaujantis hipochondrikas. Šie asmenys turi daug gabumų ir talentų. Apie juos sakoma, kad turi ausines rankas arba rašytojo gyslelę. Neretai be pagrindinės profesijos jie užsiima kita, visiškai priešinga ir netikėta veikla, turi hobį, kuris tampa jų antrąja profesija. Negali pakęsti nešvaros ir netvarkos. Dėlto dažnai konfliktuoja su kitais. Yra labai pažeidžiami ir abejoja savimi. Jiems reikia nuolatos ieškoti būdų nusiraminti.

 

4 tipas – mokslininkas. Šie žmonės neretai atitrūksta nuo realybės, turi „konceptualiųjį protą“. Viskam turi paaiškinimą, teoriją. Jie – emociškai stabilūs, apie savo elgesį galvojantys racionaliai. Šio tipo atstovai dažnai užsiima sintetiniais menais: kino, cirko, teatro režisūra, animacija ir pan.

 

5 tipas – intuityvusis. Šio tipo asmenys turi labai jautrią nervų sistemą. Jie dažnai jaučiasi pavargę, išsekę. Jie mėgsta šokinėti nuo vienos veiklos iki kitos, ginti mažumų teises, ieškoti naujų galimybių. Jie labai jautrūs naujovėms. Altruistiški, labai rūpestingi, turintys gerą vaizduotę ir fizinio darbo įgūdžius. Jie žino, kaip savo kūrybinius sumanymus įgyvendinti techniškai. Turi asmenines moralės nuostatas, vidinę kontrolę. Labai neigiamai reaguoja, jei kas nors kėsinasi į jų laisvę.

 

6 tipas – išradėjas, konstruktorius, dailininkas. Šio tipo asmenys turi technologų gyslelę. Jie turi lakią vaizduotę, erdvinį matymą. Gali užsiimti technine, menine ir intelektualine veikla, kur galėtų atsiskleisti jų kūrybingumas. Turi asmenines moralės normas, aplinka jiems nedaro jokios įtakos, tik skatina labiau kontroliuoti save. Emocionalūs, pilni originalių idėjų.

 

7 tipas – emocingasis. Labai empatiški, užjaučiantys, stipriai išgyvena kitų nelaimes ir tragedijas. Jautriai reaguoja į žiaurius pasaulio įvykius Nuolatos jaučia skausmą ir rūpestį dėl kitų žmonių. Tai jie skiria daug savo vidinės energijos ir dėlto neretai jos nebeužtenka realizuoti savo įgimtų gabumų.

 

8 tipas – nejautrus kitų jausmams. Emocingojo tipo priešingybė. Paprastai nejautrūs kitų žmonių jausmams, neretai jų apskritai nepaiso arba daro psichologinį spaudimą. Tai gerų specialistų tipas. Jie gali priversti kitus daryti tai, ko jie nenori, bet yra reikalinga. Kartais jie gali atrodyti šiurkštūs, ypač jei patys turi daug problemų.